ZARZĄDZENIE Nr 99 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2019/2020

 

 

 

 

 

 

pdfCZESNE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH w roku 2018/2019