Studia I stopnia (czas trwania: 3,5 roku)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2019/2020: 20
Minimalna liczba punktów 2019/2020: 27,6 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60          

Szczegółowe zasady rekrutacji na Inżynierię biomedyczną>>

INŻYNIER NA UCZELNI MEDYCZNEJ?

Owszem, Inżynieria Biomedyczna jest bowiem nową interdyscyplinarną dziedziną nauki i techniki, która leży na styku nauk medyczno – biologicznych i technicznych. Zgodnie z opinią  WHO (World Health Organization) zalicza się ją do głównych (obok inżynierii genetycznej) czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Inżynieria biomedyczna opiera się o dwa podstawowe filary. Pierwszy z nich to wykorzystanie możliwości współczesnej techniki w służbie człowiekowi, a drugi to stymulowanie rozwoju medycyny poprzez dostarczanie odpowiednio zaawansowanych narzędzi i metod badawczych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ INŻYNIERIĘ BIOMEDYCZNĄ W COLLEGIUM MEDICUM UMK W BYDGOSZCZY?

Od roku akademickiego 2014/2015 Wydział Lekarski Collegium Medicum UMK uruchomił Inżynierię biomedyczną jako kierunek studiów wyższych. Tym samym otworzył drogę do kształcenia międzyuczelnianego, wspólnie z Wydziałem Inżynierii Mechanicznej UTP w Bydgoszczy. Stworzona na bazie dwóch uniwersytetów platforma naukowo-dydaktyczna stała się gwarantem wysokiego poziomu kształcenia i rozwoju kierunku studiów.

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Obszar Inżynierii Biomedycznejjest bardzo szeroki i znacznie przekracza skalę kompetencji pojedynczych specjalistów. W wyniku tego regułą w tej dziedzinie jest praca w interdyscyplinarnych zespołach, łączących, na przykład, elektroników, informatyków, specjalistów od technologii materiałowych i farmaceutów. Wszechstronność i interdyscyplinarność Inżynierii biomedycznej pozwoli absolwentom studiów na swobodne przystosowanie się do potrzeb rynku użytkowników sprzętu medycznego. Odnajdą się oni na stanowiskach związanych z technologią przesyłania danych, do pracy na stanowisku inżyniera medycznego, a także w jednostkach naukowo-badawczych i sektorze zaawansowanych technologii. Znaczenie inżynierii biomedycznej jako nauki wspomagającej wiedzę medyczną jest zauważane i doceniane przez kraje wysoko rozwinięte, a zapotrzebowanie na wyspecjalizowaną kadrę ciągle rośnie.