STUDIA I STOPNIA i JEDNOLITE MAGISTERSKIE

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

FARMACJA*

ANALITYKA MEDYCZNA*

KOSMETOLOGIA*

W przypadku przekroczenia limitu miejsc dodatkowym kryterium przyjęcia może być wynik części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego.

STUDIA II STOPNIA

WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY

KOSMETOLOGIA