Edyta Puchalska – absolwentka kierunku farmacja

Edyta Puchalska 2

„Wybór kierunku podyktowany był miłością do chemii, która narodziła się w Liceum Akademickim w Toruniu. Z perspektywy osoby kończącej 5 rok studiów mogę stwierdzić, że był to najlepszy wybór i pod względem uczelni, jak i kierunku. Będąc na drugim roku farmacji zapragnęłam jeszcze bardziej rozszerzyć horyzonty i podjęłam studia na drugim kierunku, którym była chemia - także na UMK, ale w Toruniu.
Wykładowcy z uczelni w miarę swoich możliwości pomagali mi pogodzić jednoczesne studiowanie dwóch kierunków w dwóch różnych miastach. Nauka na farmacji nie kolidowała z moimi planami macierzyńskimi i w związku z tym już od ponad 4 miesięcy jestem mamą przecudownego chłopca - Mikołajka. Poglądowy charakter mojej pracy magisterskiej umożliwił mi pogodzenie obowiązków związanych ze studiowaniem z tymi rodzicielskimi jak i małżeńskimi. Jestem też wdzięczna wykładowcom z uczelni, a szczególnie mojemu promotorowi - prof. Konradowi Misiurze za okazane wsparcie. Myślę, że moja historia jest dowodem na to, że studiowanie na naszej uczelni nie wyklucza jednoczesnego życia rodzinnego."


Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 5,5 roku)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2019/2020: 96 osób
Minimalna liczba punktów 2019/2020: 93 pkt.

 

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2019/2020: 36 osób
Minimalna liczba punktów 2019/2020: 43,6 pkt.

 

Lp.

Wymagany przedmiot obowiązkowy 
(jeden z wymienionych)

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia

Rozszerzony              

2.

Chemia

Rozszerzony

 

Lp.

Wymagany przedmiot dodatkowy  
 (jeden z wymienionych)

Przelicznik dla poziomu przedmiotu

1.

Biologia

Rozszerzony,p=1,0             

2.

Chemia

Rozszerzony,p=1,0             

3.

Matematyka

Rozszerzony,p=1,0             

4.

Fizyka albo fizyka i astronomia

Rozszerzony,p=1,0             

5.

Matematyka

Podstawowy, p=0,6

 

Ważne: Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na farmację>>TYLKO DLA AMATORÓW NAUKI

farmacja7 Kim jest farmaceuta, wie każdy, kto odwiedza aptekę. Natomiast niewielu wie, jak specjalistyczny sprawdzian umiejętności musi przejść farmaceuta w drodze do wykonywania zawodu. Studia farmaceutyczne są bowiem oparte na gruntownej znajomości chemii i biologii i nie ma co ukrywać, są one adresowane do amatorów tych nauk. Poza tym, że niosą ze sobą sporą ilość materiału o wiązaniach chemicznych, podstawą nauki na studiach farmaceutycznych jest praktyka. Dlatego znaczna część zajęć odbywa się w laboratoriach, gdzie studenci długie godziny spędzają na syntetyzowaniu i przygotowywaniu leków.

Studenci są wszechstronnie przygotowywani do wszystkich aspektów pracy farmaceuty, w której wykorzystuje się zarówno tradycyjne, jaki i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. W doskonale wyposażonych laboratoriach nasi dydaktycy przygotowują studenta do wykonywania zawodu farmaceuty korzystając z osiągnięć technologicznych, ale również opierając się o tradycję i znajomość naturalnych składników preparatów leczniczych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna,
  • program studiów zgodny ze standardami, wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów,
  • znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (studenci odbywają zajęcia w bardzo nowoczesnym, nowo wybudowanym obiekcie),
  • możliwość realizacji części studiów za granicą (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Belgia) w ramach programu Erasmus,
  • możliwość uczestniczenia w działalności naukowo-szkoleniowej „Młodej Farmacji” - studenckiego koła działającego przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym.Studenci Wydziału Farmaceutycznego SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Apteki, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria to główne miejsca zatrudnienia absolwentów kierunku farmacja. Niektórzy decydują się na pracę w instytutach naukowo-badawczych prowadzących badania kliniczne, inni jako przedstawiciele koncernów prezentują najnowsze leki w gronie lekarzy. Niezależnie od obranej strategii poszukiwania pracodawcy, warto zapoznać się z danymi, które udostępniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W oparciu o Ogólnopolski Systemem Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dowiedziono, że najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mają absolwenci kierunków medycznych. Natomiast najwyższe wynagrodzenie na początku drogi zawodowej mają farmaceuci.

A MOŻE COŚ JESZCZE ZROBIĆ PO STUDIACH?

W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta możecie poszerzać wiedzę i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy. Wiele osób podejmuje też studia doktoranckie.

farmacja 400

  >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.