Martyna Wichrowska - absolwentka kierunku analityka medycznaMartyna Wichrowska

"Studia w CM to był wybór podyktowany zainteresowaniami. Z upływem czasu moja pasja znalazła realne odbicie w zawodzie, który aktualnie wykonuję. Lata, które spędziłam na uczelni to owocny czas poświęcony również działaniom na rzecz społeczności studenckiej. Udało mi się połączyć naukę z działaniami na rzecz innych. Myślę, że to dobrze i owocnie wykorzystany czas"
Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 5 lat)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2019/2020: 96 osób
Minimalna liczba punktów 2019/2020: 27 pkt.

 

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia

Rozszerzony              

Szczegółowe zasady rekrutacji na analitykę medyczną>>ANALITYKA MEDYCZNA TO WYZWANIE DLA LUDZI, KTÓRZY...

analityka... są zafascynowani medycyną, ale nie chcą zostać lekarzami. Zawód farmaceuty też nie jest dla nich atrakcyjny. Analityka medyczna to kierunek, który może okazać się spełnieniem ich aspiracji i jednocześnie być blisko zagadnień medycznych.
Studia na kierunku analityka medyczna pozwalają na zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych i biologicznych, która pozwala na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka.

Po ukończeniu tego kierunku umiejętności praktyczne i wiedza umożliwią Wam prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników. Będziecie przygotowani do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia. Będziecie mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej.
Jeśli zdecydujecie się kształcić dalej uzyskacie uprawnienia do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ U NAS ?

  • mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczna,
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia w zakresie szerokiej oferty przedmiotów kierunkowych,
  • ciekawy program studiów jest wzbogacony o liczne zajęcia fakultatywne,
  • posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową, dydaktyczną oraz socjalną,
  • możliwość realizacji części studiów za granicą (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Belgia) w ramach programu Erasmus,
  • możliwość realizacji części studiów na innych uczelniach medycznych w Polsce w ramach programu MOST,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.analityka2 CO PO STUDIACH ?

Możecie pracować w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Placówkach ochrony zdrowia. Przemyśle, instytutach naukowo-badawczych lub prowadzić własną firmę, która będzie przeprowadzać badania z diagnostyki laboratoryjnej.

Ale to jeszcze nie wszystko.
Możecie kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
Gdy uzyskacie prawo wykonywania zawodu i odbędziecie staż, będziecie mogli otworzyć specjalizację w wielu dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej m.in. w mikrobiologii, transfuzjologii, genetyce medycznej czy toksykologii.

 

  >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.