Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

  Limit przyjęć 2019/2020   
    studia stacjonarne:  

 

 

 

 

Studia stacjonarne

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Język polski - część pisemna lub język obcy nowożytny - część pisemna lub matematyka lub biologia lub geaografia lub historia lub wiedza o społeczeństwie

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60          

Kierunek prowadzony wspólnie z Wydziałem Humanistycznym oraz Wydziałem Teologicznym

 

Studia niestacjonarne jednolite magisterskie

Kandydaci przyjmowani są na podstawie złożenia

wymaganych dokumentów

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na kierunek: Organizacja opieki nad osobą starsząOrganizacja opieki nad osobą starszą to studia prowadzone na trzech wydziałach Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, w tym Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum, Wydział Teologiczny i Wydział Humanistyczny.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEN KIERUNEK?

  • studenci Collegium Medicumstudia z przyszłością - starzenie się społeczeństw wiąże się ze wzrostem zapotrzebowania na usługi opiekuńcze nad osobami starszymi,
  • studia dają perspektywę stworzenia własnego stanowiska pracy oraz generowania nowych miejsc zatrudnienia, zdobycie kompetencji animatora czasu wolnego osoby starszej,
  • są doskonałym czasem na pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy dotyczącej osoby starszej,
  • dają umiejętności korzystania z wachlarza metod i strategii stosowanych w systemie wspomagania,
  • uczą wspierania i pomocy osobom starszym, niosą wartościowy przekaz wiedzy z zakresu psychologii oraz medycznych aspektów opieki nad osobą starszą, przydatnej także w opiece nad bliskimi,
  • wpływają na możliwość zmienienia społecznego postrzegania starości - od pasywności do aktywności seniorów, możliwość aktywnego wspomagania właściwych relacji międzypokoleniowych,
  • dają możliwość studiowania w formule 30+ (dla osób czynnych zawodowo powyżej 30 roku życia),

CO PO STUDIACH?

Przede wszystkim ukończone studia gwarantują uzyskanie kwalifikacji kadry zarządzającej i organizującej opiekę nad osobą starszą. Osoba, która ukończy kierunek ma aktywny wkład w podnoszenie jakości usług opiekuńczych i zdrowotnych świadczonych ludziom w podeszłym wieku. Jednocześnie studiowanie w obszarze opieki nad osobą starszą wpisuje się w cele „Strategii na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego wyłączeniu społecznemu – Europa 2020”. Rozwój instytucji i placówek opiekuńczych, domów pomocy społecznej, placówek kulturalno-oświatowych, klubów seniora, ośrodków opieki paliatywnej, gwarantuje znalezienie zatrudnienia.

opieka ulotka 1  opieka ulotka 2