Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Limit przyjęć 2019/2020     Minimalna liczba punktów 2019/2020

    studia stacjonarne: 55 osób

studia niestacjonarne: 50 osób
      

    studia stacjonarne: 25,2 pkt.
    studia niestacjonarne (zaoczne): 21,6 pkt.

 

 

 

 

 

 

 

Studia stacjonarne

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60          

 

 Studia niestacjonarne (zaoczne)

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka albo Język polski

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60  

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na ElektroradiologiętomografElektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.

Studia elektrprześwietlenie rentgenowskieoradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.

Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

 >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.