Limit przyjęć 2018/2019   

  Minimalna liczba punktów 2017/2018 

    studia stacjonarne: 50 osób
      
studia stacjonarne: 37,8 pkt.
Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019
Konkurs świadectw maturalnych
 biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia 
 albo matematyka albo geografia albo informatyka
 albo język polski
 poziom rozszerzony, p = 1
 albo
 poziom podstawowy, p = 0,6 

Szczegółowe zasady rekrutacji na AudiofolonogięCollegium Medicum kwiecien 2014 fot Andrzej Romanski 116Rosnąca potrzeba profesjonalnej obsługi osób z wadami słuchu powoduje, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Olbrzymi postęp wiedzy dotyczącej uszkodzeń słuchu przyczynił się usystematyzowania dotychczasowych osiągnięć i realnej potrzeby stworzenia kierunku studiów, które wyedukują specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
Nasi absolwenci zostaną wyposażeni w szerokie spektrum umiejętności analizy narządu słuchu i równowagi oraz dowiedzą się o neurologicznych uwarunkowaniach rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Dodatkowo zapoznają się z techniką medyczną, która sprzyja diagnozowaniu aparatu słuchu i równowagi, będą operować programami testującymi słuch.

Katedra Otolaryngologii i Onkologii LaryngologicznejZe względu na niszowy charakter profesji audiofonologa, przyszłość naszego absolwenta rokuje dobrą perspektywę pracy. Może on znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.