Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

 Limit przyjęć 2019/2020   

  Minimalna liczba punktów 2019/2020  

    studia stacjonarne: 50 osób      
studia stacjonarne: 22,8 pkt.

 

 

 

 

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Informatyka albo Geografia albo Język polski

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60          

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na Audiofonologięzajęcia z audiofonologia\i

Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.
Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Kryteria wykluczające kandydata:

- niedosłuch jednostronny i obustronny powyżej 40 dB

- zaburzenia artykulacji

- zaburzenia sprawności manualnejzajęcia z audiofonologii