Katarzyna Sas - Absolwentka kierunku ratownictwo medyczneKatarzyna Sas

"Nareszcie spełniło się moje studenckie marzenie. Jadę do Afryki".
1 czerwca 2014 r. nasza absolwentka kierunku ratownictwo medyczne Katarzyna Sas rozpoczęła swoją misję jako wolontariusz w projekcie YEAH pt. „Youth volunteering for Environment: Active and Healthy lifestyles” w Ghanie. YEAH skupia wolontariuszy pochodzących z 11 organizacji w Europie i 6 w Ameryce Łacińskiej, Afryce i Azji. Zgodnie z ideą programu do 6 krajów rozwijających się pojechało 24 wolontariuszy.
Naszej absolwentce w Ghanie towarzyszyły 3 osoby z Włoch, Portugalii i Słowacji. Przewodnimi tematami projektu była promocja zdrowia, integracja społeczna, ochrona środowiska oraz aktywność sportowa wśród dzieci i młodzieży. To właśnie najmłodsi stali się celem projektu, a główną ideą, która przyświeca jego twórcom jest kształcenie opiekuńczego, międzykulturowego i tolerancyjnego społeczeństwa. Edukacja poprzez zajęcia na świeżym powietrzu i promocja zdrowia to sposoby walki z ubóstwem i marginalizacją społeczną.
Pani Katarzyna wróciła już z Ghany i obecnie zajmuje się szkoleniem z zakresu pierwszej pomocy, zdrowego odżywiania i higieny w innych krajach potrzebujących takiej pomocy.


Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

  Limit przyjęć 2019/2020       Minimalna liczba punktów 2019/2020    

    studia stacjonarne: 60 osób

studia niestacjonarne: 50 osób

   studia stacjonarne: 18 pkt.

   studia niestacjonarne: 19,2 pkt


 

 

 

 

 

Studia stacjonarne                                                                                                                                             Studia niestacjonarne (zaoczne)

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60         

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka albo Język polski

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60  

 Szczegółowe zasady rekrutacji na Ratownictwo medyczneRatownictwoDLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RATOWNICTWO MEDYCZNE? 

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.


DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM STUDENTEM?

 • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.Ratownictwo
 • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
 • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
 • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
 • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
 • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.

IMG 1977I CO DALEJ?

Po ukończeniu I stopnia studiów macie możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego. Wiedza, która zdobędziecie podczas studiów i duże umiejętności praktyczne pozwolą Wam znaleźć ciekawą pracę w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.Nasi absolwenci pracują między innymi:

 • ratownictwo3w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
 • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.