Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

  Limit przyjęć 2019/2020     Minimalna liczba punktów 2019/2020  
   studia stacjonarne: 90 osób
   studia niestacjonarne: 60 osób
   studia stacjonarne: 27 pkt.
   studia niestacjonarne zaoczne: 21,6 pkt.


 

 

 

 

Studia stacjonarne 

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60          

Studia niestacjonarne (zaoczne)

Lp.

Wymagany przedmiot 

Poziom

przedmiotu

1.

Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka albo Geografia albo Informatyka albo Język polski

Rozszerzony  p=1,00

Podstawowy p=0,60  

Szczegółowe zasady rekrutacji na DietetykęA MOŻE DIETETYKA? dietetyka2

Jak jeść smacznie, ale zdrowo? Jak wiadomo zazwyczaj to, co jest smaczne – nie jest zdrowe i na odwrót. Potrawy zdrowe – nie kojarzą nam się z ucztą dla podniebienia. A może się mylimy?
Dietetyk to osoba, która potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę o żywieniu w leczeniu i promocji zdrowia. Wie, jak komponować dietę, jakie są składniki pokarmowe potraw i co się dzieje z tymi składnikami w organizmie. Jakie są wymagania żywieniowe człowieka. Co jest ważne w odżywianiu w czasie choroby. Dietetyka była i staje się ponownie jedną z głównych gałęzi medycyny.
W Europie Federacja Dietetyków przyjęła definicję dietetyka jako osoby „(…) z kwalifikacjami żywienia i dietetyki uznawanymi przez władze państwowe. Dietetyk stosuje naukę o żywieniu tak w żywieniu jak i w edukowaniu ludności w zdrowiu i chorobie.”

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ DIETETYKĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

Po ukończeniu studiów będziecie przygotowani do:

 • racjonalnego planowania żywienia dla różnych grup ludności,
 • planowania i przygotowywania potraw wchodzących w skład poszczególnych diet zgodnie z obowiązującą klasyfikacją,
 • oceny stanu odżywienia, sposobu żywienia i rozpoznania niedożywienia,
 • prowadzenia leczenia wspomaganego dietą, oceny wpływu choroby na stan odżywienia i wpływu żywienia na wyniki leczenia chorób,
 • kontrolowania jakości produktów żywnościowych i warunków ich przechowywania oraz produkcji potraw zgodnie z zasadami systemu Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP) i organizowania żywienia indywidualnego, zbiorowego i leczniczego dostosowanego do wieku i stanu zdrowia pacjentów,
 • zapobiegania chorobom żywieniowo-zależnym i prowadzenia edukacji żywieniowej.dietetyka1DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W COLLEGIUM MEDICUM?

 • Wydział Nauk o Zdrowiu dysponuje nowoczesną bazą lokalową do prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 • Wydział umożliwia odbycie części studiów w innych ośrodkach w kraju i za granicą.
 • Absolwenci kierunku przygotowani są do pracy w żywieniu zbiorowym i z indywidualnym pacjentem.CO PO STUDIACH?Dietetyka3

Absolwenci studiów I stopnia mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia. Absolwenci kierunku dietetyka:

 • mogą podjąć pracę w szpitalnych działach żywienia, sanatoriach i innych placówkach ochrony zdrowia, w zakładach świadczących usługi hotelarskie, restauracjach i innych jednostkach żywienia zbiorowego, w urzędach administracji rządowej i samorządowej,
 • prowadzą własną działalność gospodarczą w zakresie poradnictwa dietetycznego.