Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata)

  Limit przyjęć 2019/2020      Minimalna liczba punktów 2018/2019  
    studia stacjonarne: 20 osób
    studia stacjonarne: 40 pkt.
Zasady:

Konkurs dyplomów (tytuł licencjata lub

równoważny kierunku 

biotechnologia, licencjata, magistra

lub równoważny kierunku biologia

lub tytuł licencjata, magistra lub równoważny

kierunku biotechnologia lub biologia)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na biotechnologię II stopniabiotech2Rozległa wiedza na poziomie molekularnym i komórkowym dotycząca procesów i zjawisk zachodzących w organizmie człowieka, umiejętność projektowania bioprocesów i bioproduktów, techniki selekcji, izolowania i oczyszczania bioproduktów to jeden z powodów, dla którego warto studiować biotechnologię. Kolejny to wszechstronne możliwości wykorzystania nabytej wiedzy w praktyce nauk biomedycznych. Szeroka wiedza teoretyczna i specjalistyczne umiejętności praktyczne to wyróżnik studiów, dla których warto ugruntować wiedzę zdobytą na pierwszym stopniu biotechnologii.

Biotechnologia Nasz Absolwent wyposażony w spektrum umiejętności dotyczących specyfiki eksperymentu laboratoryjnego jest doskonale przygotowany do pracy w pracowniach i laboratoriach naukowych o najwyższych standardach badań. Ścisłe kwalifikacje i praktyczna wiedza z zakresu procesów biotechnologicznych sprzyjają rozwojowi zawodowemu, który prowadzony na najwyższym merytorycznie poziomie zachowuje zasady bioetyki oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej. 

Dodatkową możliwość rozwoju dla studentów kierunku biotechnologia medyczna oferuje program Erazmus, który umożliwia studiowanie przez określony czas na wybranych uczelniach zagranicznych. Więcej informacji znajdziesz na >>stronie<<

 
>> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.