Studia II stopnia (czas trwania: 2 lata)

  Limit przyjęć 2019/2020      Minimalna liczba punktów 2018/2019  
    studia stacjonarne: 30 osób
    studia stacjonarne: 3 pkt.
Zasady:

Ocena z dyplomu ukończenia studiów

pierwszego stopnia (0,75) i średnia arytmetyczna

wszystkich pozytywnych ocen z egzaminów

i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego toku

studiów pierwszego stopnia (0,25)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na optometrię II stopnia>>

Atrakcyjna nowatorska oferta Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK nauczania polskich studentów w języku angielskim.

W nowym roku akademickim tworzymy grupy nauczania w języku angielskim.
Program nauczania pozostaje bez zmian, a inny jest tylko język kształcenia.
Nasza propozycja nie jest związana z żadnymi dodatkowymi opłatami.

Zachęcamy do studiowania w języku angielskim!optometriaOptometria to wszechstronna edukacja studentów, której celem jest przygotowanie specjalistycznej kadry, zajmującej się diagnostyką wybranych chorób, w szczególności wad wzroku, oraz zaopatrzeniem pacjentów w wyroby medyczne służącej do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe.

optometriaAbsolwent optometrii zostanie przygotowany do:

  • prowadzenia profesjonalnej opieki medycznej,
  • samodzielnego pomiaru refrakcji oka, korekcji wad wzroku za pomocą soczewek kontaktowych, przeprowadzania przesiewowych badań okulistycznych oraz do współpracy z okulistą w zakresie skomplikowanych przypadków wad wzroku i schorzeń okulistycznych.
  • prowadzenia badań naukowych oraz dzielenia się doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje i udział w konferencjach naukowych
  • profilaktyki chorób oraz oceny podstawowych problemów zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej.