Limit przyjęć 2019/2020      Minimalna liczba punktów 2019/2020  
    studia stacjonarne: 75 osób
    studia niestacjonarne: 60 osób 
    studia stacjonarne: 70 pkt.
    studia niestacjonarne: nieuruchomiono 
Zasady:

Konkurs dyplomów I stopnia

(wymagany tytuł licencjata lub równoważny

kierunku położnictwo)

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe zasady rekrutacji na położnictwo II stopniaPołożnictwoStudia położnictwa niosą ze sobą wiedzę z zakresu nauk medycznych, w szczególności medycyny perinatalnej, neonatologii, ginekologii i pielęgniarstwa. Studia II stopnia podnoszą jakość uzyskanej dotąd wiedzy praktycznej, wzbogacając ją o elementy z zakresu administrowania i nadzoru nad opieką położniczo-ginekologiczną i pielęgniarską.

Położnictwo Absolwenci, którzy ukończą II stopień położnictwa mogą liczyć na zatrudnienie w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej). Zostają w pełni przygotowani do wykonywania zawodu położnika, który wdraża najnowsze metody i techniki w wykonywanym zawodzie, a także podejmuje się nowych rozwiązań organizacyjnych oraz wyznacza kierunki podejmowanych badań naukowych swojej dziedziny.

 >> Wirtualny spacer - zobacz jak to wygląda! <<

Każda panorama umożliwia użytkownikowi uzyskanie pełnego widoku obiektu (obrót o 360o);
w tym celu należy przytrzymać lewy przycisk myszy i poruszać kursorem w wybranym kierunku.