WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

pdf UCHWAŁA Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

pdfUchwała Senatu UMK nr 174 z 18.12.2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 w UMK

pdf Wydział Lekarski

pdf Wydział Farmaceutyczny

pdf Wydział Nauk o Zdrowiu


Uwaga zmiana!

pdf Uchwała Nr 57 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

pdf Uchwała Nr 63 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 maja 2019 r. zmieniająca uchwałę Nr 174 Senatu UMK z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2019/2020 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


pdfZasady przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad

pdfKomisje rekrutacyjne Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w roku akademickim 2019/2020