Jeżeli napotkasz problem z przygotowaniem i przysłaniem dokumentów do UKR – zadzwoń, postaramy się pomóc.  Jeśli z jakiegoś powodu musisz dostarczyć dokumenty osobiście – będzie to możliwe, jednak po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. W tym celu zadzwoń pod numer telefonu:

52 585 3423 , sekretarz UKR uzgodni z Tobą termin złożenia dokumentów.

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty, które trzeba dostarczyć do UKR do 29 sierpnia:

  1. Wydrukowane z systemu IRK i  PODPISANE podanie
  2. Kserokopie lub oryginał – wyjaśnienie szczegółowe znajdziesz poniżej – świadectwa dojrzałości i ew. aneksów

W celu maksymalnego uproszczenia procedury przygotowaliśmy ułatwienie:

Kandydaci na kierunki inne niż Lekarski,  którzy wyrazili zgodę na udostępnienie wszystkich wyników matur przez Krajowy Rejestr Matur (KReM) mogą przysłać niepotwierdzoną notarialnie kserokopię świadectwa. UKR sprawdzi wyniki z KReM i potwierdzi zgodność.

Jeżeli nie wyraziłeś zgody na publikację wyniku w KReM – musisz przesłać kopię potwierdzoną notarialnie ( lub oryginał i kserokopię – oryginał odbierzesz we właściwym dziekanacie  po rozpoczęciu studiów )

Kandydaci zakwalifikowani na listę główną lub rezerwowa na Kierunek Lekarski muszą przysłać oryginał lub odpis ( wydany przez OKE, nie notarialny!)