Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2021/2022 : 50
Minimalna liczba punktów 2020/2021: 30 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Informatyka albo Geografia albo Język polski
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60  

Rosnąca potrzeba profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu sprawia, że specjaliści w zawodzie audiofonologii należą do najbardziej poszukiwanych na rynku pracy. Postęp  w zakresie diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu stworzył potrzebę kształcenia specjalistów z praktycznymi umiejętnościami w zakresie diagnostyki narządu słuchu.
Absolwenci kierunku audiofonologia posiądą umiejętności diagnozowania narządu słuchu i równowagi oraz wiedzę w kwalifikowaniu i kierowaniu do odpowiedniego leczenia zaburzeń niedosłuchu. Zdobędą jednocześnie kwalifikacje w zakresie dopasowania aparatów słuchowych.
Ze względu na niszowy charakter profesji, przyszłość  absolwenta kierunki audiofonologia rokuje dobrą perspektywę pracy. Audiofonolog może znaleźć zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych badających narząd słuchu, równowagi i mowy. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Kryteria wykluczające kandydata:

– niedosłuch jednostronny i obustronny powyżej 40 dB

– zaburzenia artykulacji

– zaburzenia sprawności manualnej