WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2021/2022

UCHWAŁA Nr 45 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<

UCHWAŁA Nr 17 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 45 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


ZARZĄDZENIE Nr 107 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2021/2022

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim>>

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim >>

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów niestacjonarnych >>