WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2024/2025

UCHWAŁA Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Wydział Lekarski<<
>>Wydział Farmaceutyczny<<
>>Wydział Nauk o Zdrowiu<<

UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Wydział Lekarski<<
>>Wydział Farmaceutyczny<<
>>Wydział Nauk o Zdrowiu<<


2023/2024

UCHWAŁA Nr 22 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 43 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 13 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 43 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji obywateli polskich na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Wydział Lekarski<<
>>Wydział Farmaceutyczny<<
>>Wydział Nauk o Zdrowiu<<

UCHWAŁA Nr 14 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Wydział Lekarski<<
>>Wydział Farmaceutyczny<<
>>Wydział Nauk o Zdrowiu<<

UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe


2022/2023

UCHWAŁA Nr 18 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 43 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie
warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<

UCHWAŁA Nr 19 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 44 Senatu UMK z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<


ZARZĄDZENIE Nr 76 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie liczby miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2022/2023

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim na rok akademicki 2022/2023

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim na rok akademicki 2022/2023

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów niestacjonarnych na rok akademicki 2022/2023