WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2021/2022

UCHWAŁA Nr 45 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2020/2021

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 100 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 100 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>UCHWAŁA Nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 100 Senatu UMK z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu<<

>> UCHWAŁA Nr 100 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu<<

>> Wydział Lekarski<< Uwaga! Zmiany dla Wydziału Lekarskiego w Uchwale nr 31 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r.
>> Wydział Farmaceutyczny<< Uwaga! Zmiany dla Wydziału Farmaceutycznego w Uchwale Nr 36 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2020 r.
>> Wydział Nauk o Zdrowiu<<


UCHWAŁA Nr 37 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 26 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr 32 Senatu UMK z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe

UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe