WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2022/2023

UCHWAŁA Nr 43 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<


WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM 

2021/2022

UCHWAŁA Nr 45 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<

UCHWAŁA Nr 17 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 kwietnia 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 45 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 41 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 45 Senatu UMK z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu


ZARZĄDZENIE Nr 107 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2021/2022

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku polskim>>

> (otwiera się na nowej zakładce)”> Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim >>

Liczba miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów niestacjonarnych >>

ZARZĄDZENIE Nr 153 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 107 Rektora UMK z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc dla obywateli polskich na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2021/2022


UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe