UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych.


W IRK w zakładce „Płatności” Kandydat może ustalić w jakiej kolejności powinny być opłacane zgłoszenia poprzez użycie przycisku „Ustal priorytety” i przeciąganie ich na liście. Pozycje u góry mają wyższy priorytet. Płatności z zielonym tłem są opłacone, szare tło oznacza brak środków na opłacenie. Kandydat może wstrzymać płatność poprzez kliknięcie ikonki obok kwoty, tło zmieni kolor na czerwony – należność nie zostanie opłacona, dopóki Kandydat nie zmieni decyzji. Wszystkie zmiany należy zapisywać.

Wysokość opłaty rekrutacyjnej wynosi 85 zł, za jeden kierunek/specjalność studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków/specjalności studiów.

Wniesiona opłata musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków/specjalności. W przypadku rejestracji na większą liczbę kierunków/specjalności niż wynika to z wniesionej opłaty, kandydat powinien nie później niż w dniu zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność wyrejestrować się z nieopłaconego kierunku/specjalności bądź wnieść brakującą opłatę.

Forma wpłaty pieniędzy na konto jest dowolna. Najważniejsze, aby pieniądze zostały przelane na indywidualny numer konta wygenerowany przez system IRK podczas rejestracji, gdzie ostatnie cyfry to Identyfikator kandydata w sytemie IRK. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków. Ostateczny termin dokonania opłaty upływa z dniem zamknięcia rejestracji na dany kierunek/specjalność. Liczy się data dokonania wpłaty, a nie data jej zaksięgowania. Potwierdzenie dokonania opłaty będzie widoczne na osobistym koncie rejestracyjnym. Operacja księgowania może potrwać kilka dni. Nie ma możliwości samodzielnego zaznaczenia, że dokonano opłaty.

  • Opłata rekrutacyjna – jaki tytuł przelewu wpisać?
    Proszę wpisać: „Opłata rekrutacyjna. Kierunek/kierunki ……….

Po wpływie opłaty na konto UMK, na indywidualnym koncie rejestracyjnym kandydata pojawia się potwierdzenie jej wpłynięcia.

UWAGA! Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK

Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się one widoczne w systemie IRK, mogą upłynąć najwyżej 24 h z wyłączeniem sobót i niedziel, gdy to księgowanie nie jest dokonywane. Najczęściej czas zaksięgowania opłaty wynosi 3-4 dni (w wypadku, gdy przelew był dokonywany w banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej) i stosownie 5-10 (gdy przelew był dokonywany na poczcie). Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UMK, lecz instytucje przesyłające pieniądze na konto bankowe kandydata.
Jeżeli po upływie tego czasu na koncie kandydata w IRK nie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty, kandydat może w tej sprawie kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną. Prosimy o niewysyłanie potwierdzeń przelewów wcześniej.