Terminy opłat za studia:

– dla obywateli polskich – w ośmiu ratach: do 15 każdego miesiąca (od X do V)

– dla cudzoziemców – w dwóch ratach: do 30.IX i do 15.II.

UCHWAŁA Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach >>

ZARZĄDZENIE Nr 119 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2020/2021

ZARZĄDZENIE Nr 120 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2020/2021