Terminy opłat za studia:

– dla obywateli polskich – w ośmiu ratach: do 15 każdego miesiąca (od X do V)

– dla cudzoziemców – w dwóch ratach: do 30.IX i do 15.II.

ZARZĄDZENIE Nr 91 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 80 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2021/2022

UCHWAŁA Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach >>