Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (dla obywateli polskich)

Kierunek studiówPoziom studiówOpłata roczna
Wydział lekarski
lekarski (nwj)jednolite mgr8 rat po 5 500 zł

Wysokość opłat

ZARZĄDZENIE Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025

Cudzoziemcy

ZARZĄDZENIE Nr 3 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2024/2025

Wysokość opłat – studia anglojęzyczne

ZARZĄDZENIE Nr 5 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 8 stycznia 2024 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2024/2025

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

UCHWAŁA Nr 40 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniająca uchwałę Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach

UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach

OBWIESZCZENIE Nr 4 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 1 września 2021 r. w sprawie tekstu jednolitego uchwały Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach