Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (dla obywateli polskich)

Kierunek studiówPoziom studiówOpłata roczna
Wydział lekarski
lekarski (nwj)jednolite mgr8 rat po 5 000 zł
Wydział Nauk o Zdrowiu
fizjoterapia (nj) jednolite mgr8 rat po 3 180 zł
elektroradiologia (n1)I stopnia8 rat po 1 990 zł
pielęgniarstwo (n2)II stopnia8 rat po 1 325 zł
położnictwo (n2) II stopnia8 rat po 1 130 zł
dietetyka (n1) I stopnia8 rat po 1 990 zł
dietetyka (n2) II stopnia8 rat po 1 590 zł
ratownictwo medyczne (n1) I stopnia8 rat po 2 732 zł

Wysokość opłat

ZARZĄDZENIE Nr 70 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023

Cudzoziemcy

ZARZĄDZENIE Nr 69 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2022/2023

Wysokość opłat – studia anglojęzyczne

ZARZĄDZENIE NR 32 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2022/2023

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wysokość opłat

Cudzoziemcy

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach

UCHWAŁA Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach >>