Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (dla obywateli polskich)

Kierunek studiówPoziom studiówOpłata roczna
Wydział lekarski
lekarski (nwj)jednolite mgr8 rat po 5 000 zł

Wysokość opłat

ZARZĄDZENIE Nr 55 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024

Cudzoziemcy

ZARZĄDZENIE Nr 56 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2023 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2023/2024

Wysokość opłat – studia anglojęzyczne

ZARZĄDZENIE Nr 38 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wysokości odpłatności za kształcenie na odpłatnych studiach stacjonarnych anglojęzycznych w Collegium Medicum UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2023/2024

Opłata za studia anglojęzyczne

KierunekLekarskiFizjoterapiaPielęgniarstwoFarmacja
Semestr zimowy29 000,00 zł16 000,00 zł17 000,00 zł17 000,00 zł
Semestr letni29 000,00 zł16 000,00 zł17 000,00 zł17 000,00 zł


Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

Wysokość opłat

Cudzoziemcy

Zasady pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne

UCHWAŁA Nr 20 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr 119 Senatu UMK z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach

UCHWAŁA Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz trybu i warunków zwalniania z tych opłat na studiach >>