REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

RÓWNIEŻ Z KARTĄ POLAKA

I. Informacje dla kandydatów na studia w języku polskim

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców prosimy kierować na adres: cudzoziemcy@cm.umk.pl

Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane w jeden plik i załączone w systemie. Rejestrację na studia uważa się za wiążącą, gdy kandydat spełni wszystkie poniższe warunki:

1)      założy indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK dla cudzoziemców,

2)      wypełni i zatwierdzi formularz danych osobowych,

3)      wprowadzi dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia,

4)      dokona wyboru kierunku studiów,

5)      załączy skany niezbędnych dokumentów w jednym pliku

6)      wniesie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK dla cudzoziemców, w wysokości naliczonej przez system:

Dane do przelewu:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Milennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL i indywidualny numer konta z zakładki “Płatności”


II. Informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim

ZARZĄDZENIE Nr 49 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne w Collegium Medicum UMK

>> Wydział Lekarski

>> Wydział Farmaceutyczny

>> Wydział Nauk o ZdrowiuIII. Zarządzenia i uchwały

UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Farmaceutyczny>>

Wydział Lekarski>>

Wydział Nauk o Zdrowiu>>

ZARZĄDZENIE Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc dla cudzoziemców na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2021/2022

Załącznik >> Liczba miejsc dla cudzoziemców na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzonych w języku polskim i angielskim na rok akademicki 2021/2022

Więcej informacji dot. warunków i trybu rekrutacji >>