REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

RÓWNIEŻ Z KARTĄ POLAKA

I. Informacje dla kandydatów na studia w języku polskim

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców prosimy kierować na adres: cudzoziemcy@cm.umk.pl

Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane i załączone w systemie. Rejestrację na studia uważa się za wiążącą, gdy kandydat spełni wszystkie poniższe warunki:

1)      założy indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK dla cudzoziemców,

2)      wypełni i zatwierdzi formularz danych osobowych,

3)      wprowadzi dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia,

4)      dokona wyboru kierunku studiów,

5)      załączy skany niezbędnych dokumentów

6)      wniesie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK dla cudzoziemców, w wysokości naliczonej przez system:

Dane do przelewu:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Milennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL i indywidualny numer konta z zakładki “Płatności”II. Zarządzenia i uchwały

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM  2024/2025

ZARZĄDZENIE Nr 44 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego
na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dla cudzoziemców w roku akademickim 2024/2025

ZARZĄDZENIE Nr 31 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie dokumentów wymaganych od cudzoziemców do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2024/2025

UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2024/2025 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>>Wydział Lekarski<<
>>Wydział Farmaceutyczny<<
>>Wydział Nauk o Zdrowiu<<

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM  2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 62 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie liczby miejsc dla cudzoziemców na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2023/2024

ZARZĄDZENIE Nr 63 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dla cudzoziemców w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów w roku akademickim 2023/2024 dla kandydatów cudzoziemców na kierunki prowadzone w Collegium Medicum w Bydgoszczy

ZARZĄDZENIE Nr 64 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie dokumentów wymaganych od cudzoziemców do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2023/2024

Załącznik do zarządzenia Nr 64 Rektora UMK z dnia 31 marca 2023 r.

UCHWAŁA Nr 14 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę Nr 44 Senatu UMK z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 21 czerwca 2022 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2023/2024 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski<<

>>Wydział Farmaceutyczny<<

>>Wydział Nauk o Zdrowiu <<