REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

RÓWNIEŻ Z KARTĄ POLAKA

I. Informacje dla kandydatów na studia w języku polskim

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców prosimy kierować na adres: cudzoziemcy@cm.umk.pl

Cudzoziemcy, którzy kandydują na studia w języku polskim będą mogli dokonać pełnej rejestracji w systemie IRK w dniach 25 – 31 sierpnia 2020 r.

Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane w jeden plik i załączone w systemie. Rejestrację na studia uważa się za wiążącą, gdy kandydat spełni wszystkie poniższe warunki:

1)      założy indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK dla cudzoziemców,

2)      wypełni i zatwierdzi formularz danych osobowych,

3)      wprowadzi dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia,

4)      dokona wyboru kierunku studiów,

5)      załączy skany niezbędnych dokumentów w jednym pliku (wykaz dokumentów w paragrafie 4 Zarządzenia Nr 111 Rektora UMK),

6)      wniesie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK dla cudzoziemców, w wysokości naliczonej przez system:

Dane do przelewu:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Milennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL i indywidualny numer konta z zakładki “Płatności”

ZARZĄDZENIE Nr 111 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zasad kwalifikacji cudzoziemców na studia prowadzone w języku polskim na pierwszy rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej

>> Wydział Lekarski

>> Wydział Farmaceutyczny

>> Wydział Nauk o Zdrowiu

ZARZĄDZENIE Nr 120 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2020/2021

II. Informacje dla kandydatów na studia w języku angielskim

ZARZĄDZENIE Nr 49 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zasad kwalifikacji na odpłatne studia stacjonarne anglojęzyczne w Collegium Medicum UMK

>> Wydział Lekarski

>> Wydział Farmaceutyczny

>> Wydział Nauk o Zdrowiu