REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

REKRUTACJA CUDZOZIEMCÓW

RÓWNIEŻ Z KARTĄ POLAKA

I. Informacje dla kandydatów na studia w języku polskim

Pytania dotyczące rekrutacji cudzoziemców prosimy kierować na adres: cudzoziemcy@cm.umk.pl

Wszystkie dokumenty powinny zostać zeskanowane i załączone w systemie. Rejestrację na studia uważa się za wiążącą, gdy kandydat spełni wszystkie poniższe warunki:

1)      założy indywidualne konto rekrutacyjne w systemie IRK dla cudzoziemców,

2)      wypełni i zatwierdzi formularz danych osobowych,

3)      wprowadzi dane niezbędne w postępowaniu kwalifikacyjnym, zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia,

4)      dokona wyboru kierunku studiów,

5)      załączy skany niezbędnych dokumentów

6)      wniesie opłatę rekrutacyjną na indywidualny rachunek bankowy, wygenerowany przez system IRK dla cudzoziemców, w wysokości naliczonej przez system:

Dane do przelewu:
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń
Bank Milennium Spółka Akcyjna
ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: PL i indywidualny numer konta z zakładki “Płatności”II. Zarządzenia i uchwały

UCHWAŁA Nr 8 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2021/2022 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ZARZĄDZENIE Nr 98 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie szczegółowego harmonogramu postępowania rekrutacyjnego na I rok studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu dla cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022>>

ZARZĄDZENIE Nr 101 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentów wymaganych od cudzoziemców do przyjęcia na studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 >>

ZARZĄDZENIE Nr 100 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie liczby miejsc dla cudzoziemców na kierunkach studiów na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu na rok akademicki 2021/2022

ZARZĄDZENIE Nr 152 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 91 Rektora UMK z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie opłat za jedną godzinę zajęć oraz wysokości czesnego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu w części bydgoskiej dla cudzoziemców rozpoczynających studia w języku polskim od roku akademickiego 2021/2022

Więcej informacji dot. warunków i trybu rekrutacji >>

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI W ROKU AKADEMICKIM  2022/2023

UCHWAŁA Nr 44 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji cudzoziemców na pierwszy rok studiów w roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

>> Wydział Lekarski << 
>> Wydział Farmaceutyczny << 
>> Wydział Nauk o Zdrowiu <<