Pierwsi na LEK-u

Wysokie notowania są udziałem naszych absolwentów i studentów z kierunku lekarskiego, którzy wzięli udział w wiosennej edycji LEK-U 2023. Zajęli oni 1 miejsce w  wiosennej edycji Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK) w ogólnym zestawieniu. Dodatkowo nasi absolwenci i studenci zajęli 1 miejsce w kategorii lekarzy zdających po raz pierwszy. Do egzaminu przystąpiło ogółem 305 naszych absolwentów i studentów, a wynik pozytywny uzyskały 303 osoby. Średni wynik wyniósł 166,76 pkt. a maksymalny aż 187 pkt. Średni wynik absolwentów i studentów kierunku lekarskiego naszego Wydziału przystępujących po raz pierwszy do LEKu wyniósł 168,38 pkt a najlepszy – 186 pkt. Więcej >>


Sukces naszych Studentów na Scapula Aurea 2023

Anatomia nie taka straszna

Nowocześnie wyposażona Katedra Anatomii Prawidłowej plus dobrzy wykładowcy, dają wynik w postaci zaszczytnych miejsc na podium w klasyfikacji drużynowej oraz indywidualnej w prestiżowym, międzyuczelnianym konkursie anatomicznym Scapula Aurea i Golden Scapula od wielu już lat. W konkursie zmagają się najlepsi studenci kierunków lekarskich z niemal wszystkich ośrodków uniwersyteckich w kraju.


Drzwi na wpół otwarte

Powody, dla których warto u nas studiować. 


UMK należy do elity polskich uczelni

Nasz Uniwersytet – jako jedna z 10 polskich uczelni – uzyskał status uczelni badawczej i stanął przed historyczną szansą rozwoju.

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, rozstrzygniętym 30 października 2019 r., wzięło udział 20 polskich uczelni. Celem programu jest wyłonienie i wsparcie najlepszych polskich uczelni, które będą mogły w najbliższych latach z sukcesem konkurować z ośrodkami zagranicznymi. Uczelnie badawcze otrzymają w latach 2020-2026 subwencję wyższą o 10% z przeznaczeniem na działania podnoszące jakość badań i kształcenia. Program jest jednym z najważniejszych działań podjętych w ramach reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce.
Uniwersytet Mikołaja Kopernika za swoje kluczowe cele uznał zwiększenie umiędzynarodowienia, interdyscyplinarności, innowacyjności i wewnętrznej integralności.


Atmosfera jak marzenie

Kameralna atmosfera panująca na uczelni to niewątpliwie nasz atut. Traktujemy Was indywidualnie, nie jesteście tu anonimowymi postaciami. U nas odnajdziecie się w roli naukowego partnera. Potwierdzają to studenci, którzy corocznie w trakcie trwania studiów przenoszą się do nas z innych uczelni. Niestety dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc i niejednokrotnie przenosiny są niemożliwe. Dlatego pamiętaj by wybrać raz, a dobrze!

Liczby mówią

  • Naszym najlepszym świadectwem są sami studenci. To właśnie oni opiniują panującą u nas atmosferę i poziom dydaktyczny. Oddajmy im zatem głos:

Atuty miejsca

Bydgoszcz – intensywnie rozwijające się miasto, o wielowiekowej tradycji, które pięknieje z dnia na dzień. Jesteśmy stolicą województwa kujawsko-pomorskiego i ósmym co do wielkości miastem w Polsce. Znajdujemy się w malowniczym położeniu nad Brdą, Wisłą oraz Kanałem Bydgoskim. Zapraszamy Cię do naszego śródmieścia, które zdobi Wyspa Młyńska oraz na przejażdżkę tramwajem wodnym rzeką przecinającą centrum Bydgoszczy. Gdy do urody miasta dodamy atut ekonomiczny – jesteśmy bowiem stosunkowo niedrogim miastem dostosowanym do studenckiej kieszeni, wówczas określenie, że z nami „warto” zyskuje na znaczeniu.

Poznaj się lepiej z Bydgoszczą!

Międzynarodowo

Gościmy studentów z zagranicy i sami wysyłamy naszych studentów na zagraniczne uczelnie. Dzięki temu nasza uczelnia zyskuje międzynarodowy charakter przesuwając medyczny horyzont wiedzy. Z nami w ramach międzynarodowej wymiany wybierzesz się na studia do słonecznej Grecji, Francji, czy Hiszpanii. Poza oficjalnym torem nauki będziesz miał możliwość przeprowadzić kulturową pogadankę z Norwegiem, Szwedem albo Hiszpanem, którzy zawitali do nas jako przedstawiciele programu „Erasmus+”.

Wymiana studentów to jeden z aspektów naszego rozwoju, drugim są studia w języku angielskim. Studenci anglojęzyczni to niemal 300 obcokrajowców. Jeśli chcesz swobodnie porozumiewać się w medycznej, angielskiej terminologii to trafiłeś pod właściwy adres.

Absolwent i praca

  • Na uczelni znajduje się Biuro Karier, którego celem jest pomoc we wchodzeniu na rynek pracy oraz pośrednictwo w organizacji praktyk przygotowujących do wykonywania zawodu.
  • Nasi studenci i absolwenci korzystają z konsultacji z doradcą zawodowym, podczas których wykonują test kompetencji społecznych i tworzą dokumenty aplikacyjne.
  • Podczas dodatkowych warsztatów i szkoleń organizowanych przez Biuro Karier zdobywają i poszerzają kompetencje niezbędne w danym zawodzie.
  • Biuro Karier zapewnia kontakt z pracodawcami podczas spotkań z nimi na uczelni i podczas organizowanych Targów Pracy.
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości działający przy UMK to propozycja dla tych, którzy chcą się zmierzyć z tematem otwarcia własnej firmy. AIP oferuje niezbędny i kompletny wachlarz narzędzi potrzebnych do uruchomienia działalności.

Grunt to dobra organizacja

Jeśli opisalibyśmy Collegium Medicum UMK używając medycznych określeń, to jej sercem byłyby niewątpliwie prężnie działające organizacje studenckie. Dzięki nim nasza Uczelnia ma zawsze wysoki puls. Wyznaczają go studenci z prawdziwą pasją i wiarą w to, że razem można więcej <3
Poznaj bliżej organizacje studenckie!