DOMY STUDENCKIE

Collegium Medicum UMK dysponuje ponad 700 miejscami w 3 domach studenckich na terenie Bydgoszczy.

Zasady i tryb przyznawania miejsc w DS >>

Informacja dla Kandydatów zainteresowanych miejscem w Domu Studenckim CM znajduje się tutaj

STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEM W DOMU STUDENCKIM

Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim składają wyłącznie osoby zakwalifikowane do przyjęcia na studia (wniosek, Załącznik 7).

Wydrukowany, uzupełniony (we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021) i podpisany wniosek, bez żadnych dodatkowych zaświadczeń, można:

  • dołączyć do kompletu dokumentów składanych w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej lub
  • przesłać tradycyjną pocztą na adres Dział Rekrutacji i Spraw Studenckich CM ul. Jagiellońska 13, 85-067 Bydgoszcz lub
  • złożyć osobiście w Dziale Rekrutacji i Spraw Studenckich CM, ul. Jagiellońska 13, budynek F pok. 78 (czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00).

Wnioski można składać do 25 sierpnia 2022 r.

Informacja o przyznanym miejscu zostanie przesłana w dniu 29 sierpnia 2022 r. na adres mailowy podany we wniosku.

Studenci, którzy otrzymają miejsca w DS zobowiązani będą do uiszczenia do dnia 5 września 2022 r. wpłaty w wysokości najniższej stawki miesięcznej za miejsce w DS (tj. 300 zł), pod rygorem utraty miejsca.

Numer konta do wpłaty:

Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz

ul. Grzybowska 53/57

00-950 WARSZAWA

51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Stawka odpłatności miesięcznej
  Standard pokoju    DS 1 DS 2 DS 3
 pokój 1-osobowy400 zł490 zł880 zł
 pokój 2-osobowy350 zł430 zł660 zł
 pokój 3-osobowy310 zł380 zł
 pokój 4-osobowy300 zł

Dom Studencki nr 1 – więcej informacji >>
ul. Bartłomieja z Bydgoszczy 6 (Fordon)
e-mail: ds1@cm.umk.pl
tel. 52 585-60-99 kierownik
tel. 52 585-60-98 portiernia

Dom Studencki nr 2 – więcej informacji >>
ul. Jagiellońska 13
e-mail: ds2@cm.umk.pl
tel. 52 585-36-31 kierownik
tel. 52 585-33-53 portiernia

Dom Studencki nr 3 – więcej informacji >> 
al. Powstańców Wielkopolskich 46
e-mail: ds3@cm.umk.pl
tel. 52 585-39-70 kierownik
tel. 52 585-39-69 portiernia


STYPENDIA

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o następujące świadczenia:
1) stypendium socjalne
2) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
3) stypendium rektora dla najlepszych studentów
4) zapomogę

Informacje o stypendiach CM >>

Program Stypendiów Pomostowych