1. W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad: Biologiczna, Chemiczna i Fizyczna.
  2. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek zdrowie publiczne prowadzony w kampusie bydgoskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad: Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna, Statystyczna, Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Wiedzy o Integracji Europejskiej, Wiedzy o Unii Europejskiej, Wiedzy o III RP, Wiedzy Technicznej.
  3. W postępowaniu kwalifikacyjnym na studia jednolite magisterskie na kierunki: analityka medyczna i farmacja oraz na wszystkie kierunki studiów I stopnia prowadzone w kampusie bydgoskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego im. Antoniego Swinarskiego oraz laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

W postępowaniu kwalifikacyjnym kierunki prowadzone przez Wydział Nauk o Zdrowiu w kampusie bydgoskim: dietetyka, fizjoterapia, optyka okularowa z elementami optometrii, ratownictwo medyczne, zdrowie publiczne maksymalną liczbę punktów uzyskują kandydaci posiadający osiągnięcia sportowe, udokumentowane przez:

  1. polskie związki sportowe w postaci zaświadczenia o aktualnej klasie mistrzowskiej międzynarodowej lub klasie mistrzowskiej lub pierwszej klasie sportowej w dyscyplinach olimpijskich i nieolimpijskich; a w przypadku polskich związków sportowych nieprzyznających klas sportowych w postaci opinii tegoż związku sportowego o wysokim poziomie sportowym kandydata i wykazu jego osiągnięć sportowych oraz pozytywnej opinii Kierownika Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Collegium Medicum;
  2. zagraniczne związki sportowe w postaci zaświadczenia o udziale kandydata w reprezentacji kraju na Igrzyskach Olimpijskich lub Uniwersjadzie lub Mistrzostwach Świata (również akademickich) lub Mistrzostwach Europy (również akademickich) lub uzyskania miejsc 1–3 zajętych w mistrzostwach kraju.

UCHWAŁA Nr 32 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów ogólnopolskich oraz kandydatów posiadających osiągnięcia sportowe