Uniwersytet Mikołaja Kopernika stosuje w procesie rekrutacji tzw. system priorytetów.

UWAGA: Systemem priorytetów objęte są wszystkie kierunki studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Kandydat na studia może zarejestrować się na dowolną liczbę kierunków ale przyjęty może być tylko na jeden kierunek.

System Internetowej Rejestracji Kandydatów ustawia kolejność wybranych kierunków alfabetycznie. Przy każdym z wybranych kierunków pod jego nazwą jest zapis z numerem priorytetu ustawionym przez kandydata. Jeżeli kandydat ma inne preferencje dot. priorytetów, może je zmienić wybierając link zgłoszenia rekrutacyjne. Priorytety ustala się po kliknięciu niebieskiego kafelka „ustal priorytety” przesuwając wiersze z nazwami kierunków. Każde dokonane zgłoszenie rekrutacyjne lub jego anulacja pojawią się kandydatowi w powiadomieniach.