SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR. W tym celu należy do koperty z dokumentami załączyć prośbę o wysłanie skierowania.  Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2020 r.


WYKONANIE BADANIA LEKARSKIEGO

Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy.

Bezpłatne badania można przeprowadzić i uzyskać zaświadczenie w Przychodni Medycyny Pracy przy Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy przy ul. M. Curie Skłodowskiej 9 (wejście do ul. Jurasza). W związku z ograniczeniami spowodowanymi sytuacją epidemiczną do lekarza medycy należy rejestrować się telefonicznie 52-585-7789  w godzinach 8:00 do 14:00.

WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO


NIP Collegium Medicum UMK 554-261-77-97


TERMIN DOSTARCZENIA ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Kandydaci na kierunki audiofonologia, terapia zajęciowa i zdrowie publiczne nie pobierają skierowania z uczelni i nie muszą dostarczać zaświadczeń lekarskich w komplecie wymaganych dokumentów. Na badanie do celów sanitarno-epidemiologicznych zostaną skierowani w październiku po podjęciu studiów w Collegium Medicum.


Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów nie jest wymagane przy składaniu kompletu dokumentów.

Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2020 r. Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR. W tym celu należy do koperty z dokumentami załączyć prośbę o wysłanie skierowania.