UWAGA!!!

Badania kandydatów na studia wykonywane są od poniedziałku do piątku w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Bydgoszczy przy ul. Karłowicza 26, po uprzedniej rejestracji:

  • osobistej (w godz. 7:00-14:00)

lub

  • telefonicznej (w godz. 8:00-13:00) 52-341-94-04, 52-341-94-70

NA BADANIE NALEŻY ZABRAĆ:

skierowanie wystawione przez uczelnię,

– dokument tożsamości,

– dokumentację medyczną z leczenia, jeśli było prowadzone (szpitalne,  specjalistyczne, ambulatoryjne), a w przypadku padaczki dodatkowo aktualną opinię leczącego neurologa łącznie z aktualnym badaniem eeg.


SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

Skierowania na badanie lekarskie zostaną wysłane/ wydane wszystkim osobom zakwalifikowanym na listę główną, które złożą dokumenty do UKR.
Zaświadczenie lekarskie nie jest wymagane na kierunkach: zdrowie publiczne, audiofonologia i terapia zajęciowa.


WYKONANIE BADANIA LEKARSKIEGO

Badania lekarskie mogą być wykonywane u dowolnego lekarza medycyny pracy.

WZÓR SKIEROWANIA NA BADANIA LEKARSKIE

WZÓR ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO


NIP Collegium Medicum UMK 554-261-77-97