Olimpiady i konkursy

W postępowaniu kwalifikacyjnym na wszystkie kierunki prowadzone przez wydziały kampusu bydgoskiego maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad: Biologiczna, Chemiczna i Fizyczna. W postępowaniu kwalifikacyjnym na kierunek zdrowie publiczne prowadzony w kampusie bydgoskim maksymalną liczbę punktów uzyskują laureaci i finaliści następujących olimpiad: Europejska Olimpiada Społeczno-Prawna, Statystyczna, Wiedzy Ekonomicznej, …

Informacja o nieuruchomionych kierunkach studiów

Szanowni Państwo, Informujemy, że z powodu zbyt małej liczby kandydatów, w roku akademickim 2020/2021 nie zostały uruchomione studia na następujących kierunkach: – Fizjoterapia, studia stacjonarne II stopnia, – Fizjoterapia, studia niestacjonarne II stopnia, – Dietetyka, studia niestacjonarne II stopnia, – Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia, – Położnictwo, studia niestacjonarne II …