26 MAJA – DZIEŃ MATKI

Dla każdej z MAM indywidulanie, ale razem jako społeczność akademicka ślemy tysiące uśmiechów, dziękując w ten sposób za zaangażowanie i czas, który nam poświęcacie. Dziękujemy za Waszą obecność, wytrwałą wiarę w nasze możliwości, a przede wszystkim niegasnącą miłość, która wędruje z nami poprzez kolejne etapy życia. Chcemy abyście były dumne z naszych wyborów i aby jak najczęściej towarzyszyło Wam poczucie szczęścia.

Przeniesienia z innych uczelni

Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w drodze przeniesienia w terminie od 5 lipca 2022 r. od godz. 00:00 do 15 września 2022 r. do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 16 września 2022 r. o godz. 14:00. Student zakłada …