Opłaty rekrutacyjne

UWAGA! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia na podstawie uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów oraz na podstawie osiągnięć sportowych. W IRK w zakładce „Płatności” Kandydat może ustalić w jakiej kolejności powinny być opłacane zgłoszenia poprzez użycie przycisku „Ustal priorytety” i przeciąganie ich na liście. Pozycje …

Opłaty za studia

Wysokość czesnego na studiach niestacjonarnych (dla obywateli polskich) Kierunek studiów Poziom studiów Opłata roczna Wydział lekarski lekarski (nwj) jednolite mgr 8 rat po 5 000 zł Wydział Nauk o Zdrowiu fizjoterapia (nj) jednolite mgr 8 rat po 3 180 zł elektroradiologia (n1) I stopnia 8 rat po 1 990 zł …