Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2020/2021: 55
Limit przyjęć 2019/2020: 55
Minimalna liczba punktów 2019/2020:25,2 pkt.

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2019/2020: 50
Minimalna liczba punktów 2019/2020: 33,6 pkt.

Studia stacjonarne
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60      
Studia niestacjonarne (zaoczne)
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka albo Język polski
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60      

Szczegółowe zasady rekrutacji na Elektroradiologię

Tomograf z pacjentem w trakcie badania

Elektroradiologia jest dyscypliną wiedzy związaną z wykonywaniem procedur radiologicznych, badań obrazowych, procedur radioterapii i medycyny nuklearnej. Rozwijająca się dynamicznie gałąź nauki jaką jest elektroradiologia sprzyja dobrym perspektywom na rynku pracy dla absolwenta, który posiada szerokie umiejętności nadzoru i obsługi aparatury radiodiagnostycznej, radioterapeutycznej i elektromedycznej.
Studia elektroradiologii kreślą perspektywy dla tych, którzy w przyszłości, dzięki doskonałej znajomości aparatury diagnostycznej będą mieli uprawnienia do formułowania oceny wartości technicznej i medycznej eksploatowanego sprzętu oraz określania techniczno-ekonomicznych planów rozwoju pracowni lub zakładu EKG, EEG, EMG.

Monitor wyświetlający obraz z prześwietlenia

Nasz absolwent będzie doskonale przygotowany do podjęcia zatrudnienia w zakładach radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, a także w pracowniach EKG, EEG, EMG, audiologii, fizjologii klinicznej, informatyki medycznej oraz w inspekcji ochrony radiologicznej. Szerokie możliwości daje również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *