Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 5 lat)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 150
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 48 pkt.

Studia stacjonarne
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia
albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia
albo Matematyka
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60         

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie: Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii, albo matematyki.
P – przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki.

„Studia w Collegium Medicum to dobrze wykorzystany czas, który rzutuje na moją teraźniejszość zawodową. Studia wybrałem jako realizację pasji. W trakcie ich trwania znacznie pogłębiłem swoją wiedzę w zakresie fizjoterapii, co pozwoliło mi na podjęcie ciekawej inicjatywy pod postacią pracy z dziećmi. W Centrum Nowoczesnej Fizjoterapii zajmuję się najmłodszymi, z którymi praca przynosi mi wiele satysfakcji. To co robię aktualnie jest kontynuacją i wykorzystaniem wiedzy wyniesionej ze studiów”.

Kamil – Absolwent fizjoterapii

CZYM JEST FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia jest dziedziną nauk medycznych i nauk o zdrowiu, która według World Physiotherapy (WP) oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych oraz funkcjonalnych. Należy podkreślić, że wykonywanie tych czynności może być realizowane wyłącznie przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem i nadzorem, ponieważ zawód fizjoterapeuty jest w świetle prawa samodzielnym zawodem medycznym.

Fizjoterapeuta stawia diagnozę funkcjonalną na podstawie profesjonalnego badania wstępnego, przy użyciu rożnych metod i technik. Tworzy, weryfikuje oraz przeprowadza proces terapeutyczny posługując się kinezyterapią, fizykoterapią, balneoterapią, terapią manualną, masażem leczniczym i metodami specjalnymi. Świadczenia fizjoterapeutyczne są niezbędnym elementem leczenia chorób neurologicznych, ortopedycznych, pediatrycznych, pulmonologicznych, odgrywają również bardzo istotną rolę w środowisku sportowym. Postęp nauki potwierdza coraz szersze spektrum oddziaływań fizjoterapeutycznych m.in. w transplantologii, uroginekologii, ortodoncji czy onkologii. Jest również nieodzownym elementem działań profilaktycznych.

Fizjoterapeuci ustawowo są przedstawicielami zawodu zaufania publicznego, co podkreśla, że wykonują zawód o szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych oraz z troski o realizację interesu publicznego, co łączy się z posiadaniem samorządu zawodowego (łączącego wszystkich fizjoterapeutów), centralnego rejestru fizjoterapeutów oraz etycznych regulacji wykonywania zawodu.

Absolwent kończący fizjoterapię posiada kompetencje do wykonywania wielu różnorodnych świadczeń zdrowotnych:

  • diagnostyce funkcjonalnej pacjenta;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu fizykoterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu kinezyterapii;
  • kwalifikowaniu, planowaniu i prowadzeniu masażu;
  • zlecaniu wyrobów medycznych,
  • dobieraniu do potrzeb pacjenta wyrobów medycznych;
  • nauczaniu pacjentów posługiwania się wyrobami medycznymi;
  • prowadzeniu działalności fizjoprofilaktycznej, polegającej na popularyzowaniu zachowań prozdrowotnych oraz kształtowaniu i podtrzymywaniu sprawności iwydolności osób w różnym wieku w celu zapobiegania niepełnosprawności;
  • wydawaniu opinii i orzeczeń odnośnie stanu funkcjonalnego osób poddawanych fizjoterapii oraz przebiegu procesu fizjoterapii;
  • nauczaniu pacjentów mechanizmów kompensacyjnych i adaptacji do zmienionego potencjału funkcji ciała i aktywności.

Jest przygotowany do pracy w warunkach stacjonarnych oraz ambulatoryjnych (z pacjentami po urazach, zaostrzeniu chorób przewlekłych, operacjach); na oddziałach: pediatrycznych, pulmonologicznych, neurologicznych, kardiologicznych, geriatrycznych. Absolwent fizjoterapii posiada przede wszystkim bardzo dobre przygotowania praktyczne, które może wykorzystać pracując w ośrodkach sportowo-rekreacyjnych, gabinetach odnowy biologicznej, w ośrodkach sportu jak i w prywatnym sektorze ochrony zdrowia.

KADRA

Naszą kadrę dydaktyczną stanowią przede wszystkim praktycy z potężnym dorobkiem naukowym. Zarówno podczas wykładów jak i ćwiczeń studenci mają możliwość zdobywać najbardziej aktualną wiedzę z zakresu medycyny ogólnej, jak i poznawania specyfiki pracy fizjoterapeutów. Profesorowie, których dorobek naukowy uznawany jest nie tylko w Polsce ale i na całym świecie przekazują wiedzę z zakresu wielu specjalizacji medycznych, dzięki czemu studenci mają możliwość poznania i zrozumienia pracy innych przedstawicieli środowiska medycznego – między innymi lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych. Praktyczni nauczyciele zawodu to fizjoterapeuci, którzy stale podążają za obowiązującymi trendami i nowościami w świecie fizjoterapii. Na co dzień posługują się specjalistycznymi metodami terapii, między innymi NDT Bobath, IBITA Bobath, metoda Vojty zarówno dla dorosłych jak i dzieci, Metodą FITS, PNF, SET, NEURAC, terapią manualną, B. Mulligana, J. Cyriaxa, F. Kaltenborna, G. Maitlanda, mechaniczno-diagnostyczną terapią funkcjonalną wg R. McKenziego, terapią mięśniowo-powięziową wg T. Myersa, K. Lewita, Integrację Sensoryczną, terapię Kranio-Sacralną, klasyczny oraz powięziowy Taping, Klawiterapię i wiele innych. Jest to niewątpliwy atut również dla studentów studiów II stopnia, którzy najczęściej mają już własne doświadczenia po ukończeniu studiów I stopnia, a chcieliby rozwinąć swoje umiejętności, a także jeszcze lepiej nauczyć się diagnostyki fizjoterapeutycznej, klinicznego różnicowania, badania funkcjonalnego aby jeszcze efektywniej dobierać „narzędzia” pracy.
Więcej informacji na temat nauczycieli pracujących na Wydziale Nauk o Zdrowiu można znaleźć na stronie Wydziału

BAZA DYDAKTYCZNA

Zajęcia kliniczne oraz praktyki odbywają się w dwóch szpitalach uniwersyteckich mieszczących się w Bydgoszczy. Są to nowoczesne placówki oferujące pacjentom szeroki wachlarz  usług medycznych. Studenci mają zatem możliwość dokładnego poznania pracy specjalistów a także możliwość praktycznego przygotowania się do zawodu.

Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy

 Jest największą publiczną placówką służby zdrowia w naszym województwie, która rocznie hospitalizuje ok. 40 tys. pacjentów. Mają oni możliwość leczenia się 27 różnych klinikach i oddziałach, 8 zakładach i specjalistycznych poradniach. Wysoce wyspecjalizowana kadra, ciągły rozwój oraz inwestycje zdecydowanie są niewątpliwymi atutami tej placówki nie tylko dla pacjentów, ale również dla studentów mogących uczyć się zawodu na wysokim poziomie.

Kliniki, Oddziały i Zakłady, w których odbywają kliniczne zajęcia dydaktyczne studenci fizjoterapii:

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

W jednostce tej przebywają pacjenci w najcięższym stanie. Poza zespołem lekarzy i pielęgniarek na oddziale zatrudnieni są fizjoterapeuci przygotowani do pracy z pacjentami którzy pomimo ciężkiego stanu również wymagają usprawniania. Prowadzona jest rehabilitacja przyłóżkowa.

Klinika Geriatrii

Specjaliści z Kliniki Geriatrii na co dzień zajmują się diagnostyką oraz leczeniem chorób osób starszych. Pacjenci na co dzień usprawniani są również przez fizjoterapeutów poprawiając zarówno ich stan fizyczny jak i psychiczny. Pracownicy oddziału prowadzą również liczne badania na temat starzenia się, problemów osób starszych a także związane z ich rehabilitacją i problemami funkcjonalnymi.

Klinika Neurochirurgii, Neurotraumatologii i Neurochirurgii Dziecięcej

W klinice znajduje się 38 łóżek przeznaczonych dla pacjentów z różnorodnymi schorzeniami. Przyszli fizjoterapeuci mają możliwość pracy z pacjentami między innymi po zabiegach operacyjnych kręgosłupa (m.in. discektomia, microdiscectomie, stabilizacje) oraz głowy (operacje guzów mózgu, chorób naczyniowych, wodogłowia).

Klinika Neurologii

Klinika zaliczona jest do ośrodków referencyjnych w leczeniu udarów mózgu. Na co dzień prowadzone jest tam leczenie pacjentów oraz wczesna rehabilitacja między innymi pacjentów z tym schorzeniem. Studenci mają okazję poznać specyfikę pracy z pacjentami neurologicznymi w fazie ostrej, co często stanowi kluczowy element determinujący dalsze efekty usprawniania. Terapeuci z wieloletnim stażem wykorzystują w pracy metody neurofizjologiczne.

Oddział Kliniczny Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu

Na oddziale tym prowadzone jest leczenie pacjentów po urazach, wypadkach a także przebywających ze względu na planowane terapię (np. endoprotezoplastyki). Na oddziale kadra fizjoterapeutów na co dzień posługuje się nowoczesnymi metodami terapii, m.in. PNF, terapią manualną czy funkcjonalną. Wykonywane są zabiegi operacyjnego leczenia skolioz, kręgosłupa, endoprotezoplastyki kolan i bioder, artroskopie. Do dyspozycji pacjentów są dwie sale kinezyterapeutyczne na których odbywa się wczesna rehabilitacja pooperacyjna.

Klinika Rehabilitacji

Jest to placówka zajmująca się zarówno diagnostyką jak terapią pacjentów zarówno neurologicznych, jak i pediatrycznych, ortopedycznych, po zabiegach chirurgicznych oraz wymagających intensywnej terapii. Rehabilitacja odbywa się zarówno przyłóżkowo, jak i na wielu salach przygotowanych do indywidualnej pracy z pacjentami. Wysoce wyspecjalizowana kadra fizjoterapeutów wykorzystuje najbardziej znane i rozpoznawalne na świecie metody terapii, między innymi metodę Bobath, Vojty, SET, PNF, FITS, terapię manualną m.in. wg Maitlanda, Kalterborna, Mulligana czy Cyriaxa, terapię tkanek miękkich.

Klinika Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii

Jest to jeden z wiodących ośrodków pediatrycznych zarówno w województwie jak i w Polsce. Na oddziale dzieci młodszych na którym znajduje się 25 łóżek przyszli terapeuci mają możliwość poznać charakter pracy z najmłodszymi pacjentami. Prowadzone jest tu postępowanie diagnostyczno-terapeutyczno-rehabilitacyjne w przypadku wcześniactwa, mózgowego porażenia dziecięcego, wad centralnego układu nerwowego czy zaburzeń rozwojowych.

Więcej informacji na temat szpitala: jurasza.umk.pl

Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy

Drugą z największych baz dydaktycznych dla studentów kierunku fizjoterapii stanowi Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Studenci kierunku fizjoterapii odbywają w tej placówce zajęcia kliniczne, praktyki studenckie, śródroczne jak i wakacyjne na poszczególnych oddziałach, klinikach. Szpital jest wysokospecjalistycznym obiektem o dużej renomie, świadczącym usługi medyczne na wysokim poziomie. Jest to możliwe dzięki wysokiej klasie zespołu fachowców. Zespół ten tworzą lekarze, personel wyższy i średni stale doskonalący swoją wiedzę. Na poszczególnych oddziałach, klinikach, zakładach szpitala pracują wysoko wyspecjalizowani fizjoterapeuci z ogromna wiedzą teoretyczną jak i bardzo dużym doświadczenie klinicznym w pracy z chorym, którzy przekazują z wielkim zaangażowaniem i pasją swoje doświadczenie studentom – przyszłym fizjoterapeutom. Ze względu na szeroki profil Szpitala student podczas studiów ma możliwość poznać cały przekrój pacjentów, jak i specyfikę pracy z nimi.

Misja Szpitala: PRZEZ WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE DO ZDROWIA CHOREGO

Kliniki, Oddziały i Zakłady w których odbywają kliniczne zajęcia dydaktyczne studenci fizjoterapii to:

Klinika Reumatologii i Układowych Chorób Tkanki Łącznej 

to jedna z czołowych klinik w kraju specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób zapalnych stawów oraz układowych chorób tkanki łącznej. Klinika prowadzi liczne badania kliniczne i specjalizuje się w prowadzenia najnowocześniejszych programów terapeutycznych dla pacjentów reumatologicznych. Studenci fizjoterapii zapoznają się ze światowymi standardami leczenia rehabilitacyjnego pacjentów. Ćwiczenia usprawniające prowadzone są przy łóżku chorego oraz na sali gimnastycznej. W klinice stosuje się metody leczniczych takie jak: terapia manualna, terapia funkcjonalna i terapia zajęciowa. W gabinecie masażu wykonywane są masaże ręczne częściowe, całkowite lub za pomocą urządzenia aquavibron.

Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej

W ramach tego oddziału studenci poznają zasady leczenia i rehabilitacji pacjentów chirurgicznych w szczególności chorych po rozległych operacjach na jamie brzusznej, po amputacjach naczyniowych oraz pacjentów z powikłaniami cukrzycy.

Oddział Kliniczny Chorób Naczyń i Chorób Wewnętrznych

Oddział prowadzi działalność naukową, diagnostyczną, profilaktyczno-leczniczą oraz dydaktyczną w zakresie intensywnego nadzoru kardiologicznego, chorób naczyń i chorób serca. W ramach tego oddziału studenci maja możliwość poznać zasady lecenia i rehabilitacji pacjentów kardiologicznych, uczą się oceniać podstawowe funkcje życiowe, przeprowadzać testy wysiłkowe, marszowe.

Oddział Kliniczny Noworodków, Wcześniaków z Intensywną Terapią Noworodka

Oddział jest ośrodkiem III stopnia referencyjnego w województwie kujawsko-pomorskim, świadczy usługi na najwyższym poziomie w zakresie neonatologii. Opieką obejmuje wszystkie noworodki urodzone w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy oraz dzieci transportowane z regionu. Jest najlepiej wyposażonym Oddziałem Noworodkowym w województwie kujawsko-pomorskim. Dysponuje sprzętem i aparaturą medyczną najnowszej generacji umożliwiającą prowadzenie diagnostyki i leczenia na najwyższym poziomie. Oddział ma szerokie możliwości terapeutyczne. Studenci fizjoterapii  w ramach zajęć, praktyk klinicznych mają możliwość poznać sposoby pracy z noworodkami czy wcześniakami. Terapeuci oddziału pracują powszechnie uznanymi na całym świecie metodami pracy takimi jak: metoda Vojty czy NDT Bobath.

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii z Pododdziałem Usprawniania Leczniczego

Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych po urazach głowy i kręgosłupa ora szeroko pojętej chirurgii kręgosłupa z wykonywaniem zabiegów wertobrplastyki czy wszczepiania implantów u pacjentów z zespołami bólowymi. W ramach oddziału funkcjonuje profesjonalnie wyposażona sala rehabilitacyjna przygotowana do pracy z pacjentem neurochirurgicznym. Terapeuci oddziału w ramach zajęć dydaktycznych ze studentami fizjoterapii pokazują metody pracy przy użyciu specjalistycznych form terapii pacjentów neurochirurgicznych z uwzględnieniem pracy wg koncepcji Mc Kenziego czy PNF.

Oddział Neurologii i Leczenia Udarów Mózgu

Odział  jest pełno profilową  jednostką wyposażoną w nowoczesny sprzęt, umożliwiający diagnostykę i leczenie osób ze schorzeniami układu nerwowego. Oddział specjalizuje się w leczeniu chorych z udarami mózgu oraz osób z padaczką. Hospitalizowanym pacjentom zapewnia się kompleksową opiekę, począwszy od nowoczesnej diagnostyki i terapii po leczenie usprawniające. Rehabilitacja prowadzona jest w nowocześnie wyposażonej sali. Terapeuci w ramach zajęć dydaktycznych pokazują metody pracy z pacjentami neurologicznymi w okresie ostrym opierając swój warsztat pracy na najnowocześniejszych metodach pracy takich jak PNF czy NDT Bobath.

Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Centrum Kompleksowego Leczenia Urazów Sportowych

Oddział jest jednym z najlepszych w regionie jednostek ortopedycznych specjalizujący się w leczeniu pacjentów ortopedycznych w ramach zabiegów planowych jak i urazowych. W oddziale wykonuje się  zabiegi z  zakresu endoprotezpolastyki, zabiegi małoinwazyjne i zabiegi z zakresu medycyny sportowej – artroskopie. Oddział był jednym z pierwszy w Polsce, w którym zaczęto przeprowadzać operacje stawów z zastosowaniem kamery i specjalistycznych mikronarzędzi. Na Oddziale standardowo wykonuję się tego typu operacje na stawie kolanowym, jak również rutynowo przeprowadzone są artroskopie stawu biodrowego, stawu ramiennego i stawu skokowego.
Pacjenci po operacjach pozostają pod opieką wykwalifikowanego zespołu pielęgniarskiego oraz są usprawniani przez zespół fizjoterapeutów międzynarodowymi metodami, powszechnie stosowanymi na całym świecie jak: PNF, Mc Kenzie, NDT Bobath, Kinesiotaping, Terapia Manualna, techniki tkanek miękkich, medycyna sportowa, koncepcja SET.

Zakład Usprawniania Leczniczego

Zakład specjalizuje się w leczeniu rehabilitacyjnym pacjentów ambulatoryjnych. Świadczy wysokospecjalistyczne usługi dla pacjentów operowanych w Szpitalu jak również dla pacjentów przybywających z całego województwa. Zakład prowadzi równie rehabilitację w domu chorego.
Pracownicy zakładu to fizjoterapeuci posiadający specjalizację w dziedzinie fizjoterapii, rehabilitacji ruchowej. Fizjoterapeuci to również specjaliści posiadający liczne certyfikaty z zakresu usprawniania pacjentów w zakresie takich metod terapeutycznych jak: metoda Vojty, PNF, terapia manualna, metoda Mc Kenziego. Zakład oferuje pacjentom zabiegi z zakresu fizykoterapii o pełnym profilu terapeutycznym. W zakładzie studenci mają możliwość poznać sposoby pracy z pacjentem ambulatoryjnym w ramach zajęć dydaktycznych jak i praktyk klinicznych.

JAK WYGLĄDA PRACA FIZJOTERAPEUTY

JAK WYGLĄDA PRACA W ZAWODZIE OCZAMI DOŚWIADCZONEGO PRAKTYKA?

Jeżeli poszukujesz zawodu pełnego pasji, zaangażowania, wymagającego bezpośredniego kontaktu z drugą osobą, chciałbyś pomagać ludziom w rozwiązywaniu problemów spędzających im nie raz sen z powiek, lubisz ruch i aktywność fizyczną a przy tym jesteś dociekliwy na pewno warto zainteresować się jak wygląda praca fizjoterapeuty. Na co dzień fizjoterapeuci pracują w różnych ośrodkach gdzie trafiają do nich pacjenci cierpiący ze względu na dolegliwości bólowe, pacjenci po urazach chcący szybko wrócić do normalnego życia, sportowcy, dzieci z wadami postawy. W nowoczesnym modelu każdy z nich jest pewnego rodzaju zagadką, którą trzeba rozwiązać aby finalnie osiągnąć sukces terapeutyczny. Nie raz „śledztwo” jakie musi przeprowadzić terapeuta aby znaleźć głównego „winnego” będzie trwało dniami, a nieraz zajmie kilkadziesiąt minut, bo często tylko tyle potrzeba aby skutecznie pomóc chorym i potrzebującym.

Fizjoterapeuci nie są cudotwórcami choć często słyszą takie określenia. Nie można się temu dziwić, bo jak inaczej pacjenci mogą rozumieć sytuacje, gdzie miesiącami próbowali bezskutecznie pozbyć się dolegliwości, po czym trafili do terapeuty i dzięki specjalistycznym metodom, dokładnemu badaniu i precyzyjnej terapii problem został rozwiązany… w kilka minut. Fizjoterapeuci mogą spodziewać się przynajmniej jednego takiego cudu dziennie jak sugeruje Brian Mulligan, jeden ze najbardziej znanych i rozpoznawalnych terapeutów manualnych. Wymaga to ogromu wiedzy, doświadczenia oraz ciągłego rozwoju.

GDZIE MOŻNA SPOTKAĆ FIZJOTERAPEUTÓW?

Do podstawowych miejsc pracy fizjoterapeutów zaliczyć można między innymi szpitale oraz przychodnie, prywatne gabinety, kluby sportowe, gabinety odnowy biologicznej i spa, sanatoria, ośrodki rekreacji sportowej.

CZY WSZYSCY FIZJOTERAPEUCI ZAJMUJĄ SIĘ TYM SAMYM?

Fizjoterapeuci po studiach najczęściej ukierunkowują swoją pracę i dalszą edukację. Do najczęstszych dziedzin można zaliczyć:

Neurologię – praca między innymi z pacjentami po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych, urazach rdzenia kręgowego, stwardnieniu rozsianym czy z chorobą Parkinsona

Ortopedię – pacjenci po urazach, wypadkach, w zespołach bólowych kręgosłupa i kończyn, po zabiegach operacyjnych

Pediatrię – wady postawy, zaburzenia wieku rozwojowego, mózgowe porażenia dziecięce, wady wrodzone

Geriatrię – zaburzenia równowagi, choroby degeneracyjne, urazy oraz poprawa jakości życia

Inne – praca ze sportowcami zarówno w formie leczenia jak i wspomagania osiągnięcia wyników, pacjentami kardiologicznymi, pulmonologicznymi i wieloma innymi

CO FIZJOTERAPEUCI WYKORZYSTUJĄ W SWOJEJ PRACY?

Najważniejszym narzędziem pracy fizjoterapeuty jest jego głowa. Ciągła analiza stanu pacjenta, zmiany jakie zachodzą i wnioski jakie można z tego wyciągnąć pozwalają sięgnąć po wybrane, najbardziej optymalne narzędzia terapeutyczne, do których możemy zaliczyć między innymi:

Kinezyterapię – terapię poprzez ruch i wszelkiego rodzaju formy aktywności fizycznej

Fizykoterapię – terapię wykorzystującą bodźce fizykalne, takie jak światło lasera, pole magnetyczne, ultradźwięki

Balneoterapię – terapię uzdrowiskową

Terapię tkanek miękkich – wszelkiego rodzaju formy bezpośredniej pracy z ciałem, w tym masaż

Terapię manualną – wszelkiego rodzaju formy mobilizowania i manipulowania stawów ciała człowieka aby przywrócić ich prawidłową pracę

Edukację prozdrowotną – zgodnie z zasadą lepiej zapobiegać niż leczyć zadaniem terapeuty jest również edukować pacjentów i propagować i promować zdrowy tryb życia

CO PO STUDIACH? CZY MOGĘ ROZWIJAĆ DALEJ MOJĄ WIEDZĘ ZDOBYTĄ PODCZAS STUDIÓW?

Wielokrotnie studenci mogą mieć poczucie, że na studiach zostaje zasiane ziarno w postaci informacji co jeszcze można zrobić, w jakim kierunku się rozwijać i z jakich form dalszej edukacji korzystać. Dzieje się tak dlatego, iż specjalistyczna wiedza przeznaczona dla fizjoterapeutów jest ogromna i niemożliwością jest aby w pełni opanować ją w trakcie studiów. Dlatego już w ich trakcie przyszli fizjoterapeuci mają możliwość uczestnictwa w licznych szkoleniach, na których uczą się nowych form i metod terapii, diagnostyki i analizy ruchu, które uczynią ich pracę jeszcze bardziej ekscytującą i efektywną. Oprócz tego po studiach magisterskich można rozpocząć studia doktoranckie oraz 4 letnią specjalizację z dziedziny fizjoterapii (po odpowiednim stażu pracy).