Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 5 lat)

Studia stacjonarne

Limit przyjęć 2024/2025 : 120
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 21 pkt.

nowa matura”:

– konkurs świadectw dojrzałości,

albo

– konkurs świadectw dojrzałości z uwzględnieniem dyplomów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik analityk (kwalifikacja pełna na poziomie IV PRK)

nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot (W1)Przelicznik dla przedmiotu (p)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)1,0
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom podstawowy)0,8

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = pW1,

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca: procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,

p – przelicznik dla przedmiotu.

albo

nowa matura”– konkurs świadectw dojrzałości z uwzględnieniem dyplomów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik analityk (kwalifikacja pełna na poziomie IV PRK)
Elementy postępowania kwalifikacyjnegoPrzelicznik
Matematyka (poziom podstawowy) – Wm0,2
Końcowy wynik egzaminów zawodowych potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik analityk (poziom IV PRK) – Ez0,8

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = 0,2 Wm + 0,8 Ez,

gdzie:

Wm liczba punktów odpowiadająca: procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,

Ez liczba punktów odpowiadająca procentowemu końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie technik analityk (kwalifikacja pełna na poziomie IV PRK)

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot albo przedmiot i egzamin zawodowy, z którego/których, po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik, wynik W ma najwyższą wartość.

” Studia na kierunku analityka medyczna gwarantują różnego rodzaju przedmioty praktyczne oraz teoretyczne, które przygotowują do przyszłego zawodu. Student tego kierunku ma szansę zdobywać cenne doświadczenie, uczestnicząc nie tylko w przedmiotach programowych, ale także biorąc udział w praktykach zagranicznych, kołach naukowych oraz stowarzyszeniach studenckich. Analityka medyczna jest kierunkiem ciekawym – poprzez swoje interdyscyplinarne podłoże zapewnia rozwój i gwarantuje poszerzanie wiedzy w wielu dziedzinach. Jednakże możliwość zdobycia rzetelnej i fachowej wiedzy to nie wszystko! Kierunek ten pozwala studentowi rozwinąć swoje skrzydła poprzez włączenie się w wiele interesujących inicjatyw. Owocuje to nie tylko zdobyciem kwalifikacji czy kompetencji, ale także poznaniem innych studentów o podobnych pasjach i zainteresowaniach. Z perspektywy czasu, śmiało mogę przyznać, że analityka medyczna była, jest i będzie strzałem w dziesiątkę.”

Agata Gerc – studentka V roku kierunku analityka medyczna

„Studia w CM to był wybór podyktowany zainteresowaniami. Z upływem czasu moja pasja znalazła realne odbicie w zawodzie, który aktualnie wykonuję. Lata, które spędziłam na uczelni to owocny czas poświęcony również działaniom na rzecz społeczności studenckiej. Udało mi się połączyć naukę z działaniami na rzecz innych. Myślę, że to dobrze i owocnie wykorzystany czas”

Martyna Wichrowska – absolwentka kierunku analityka medyczna

ANALITYKA MEDYCZNA TO WYZWANIE DLA LUDZI, KTÓRZY…

… są zafascynowani medycyną, ale nie chcą zostać lekarzami. Zawód farmaceuty też nie jest dla nich atrakcyjny. Analityka medyczna to kierunek, który może okazać się spełnieniem ich aspiracji i jednocześnie być blisko zagadnień medycznych.
Studia na kierunku analityka medyczna pozwalają na zdobycie gruntownej, specjalistycznej wiedzy z zakresu nauk medycznych i biologicznych, która pozwala na laboratoryjne różnicowanie stanów fizjologicznych i patologicznych organizmu człowieka.

Po ukończeniu tego kierunku umiejętności praktyczne i wiedza umożliwią Wam prowadzenie badań laboratoryjnych z zastosowaniem najnowszych technik oraz autoryzację i interpretację uzyskanych wyników. Będziecie przygotowani do partnerskiej współpracy zawodowej z lekarzami, farmaceutami oraz innymi pracownikami ochrony zdrowia. Będziecie mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w zakresie medycyny laboratoryjnej.
Jeśli zdecydujecie się kształcić dalej uzyskacie uprawnienia do nauczania i zarządzania w obszarze diagnostyki laboratoryjnej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ U NAS ?

  • mamy wysoko wykwalifikowaną kadrę naukową i dydaktyczna,
  • stosujemy nowoczesne metody kształcenia w zakresie szerokiej oferty przedmiotów kierunkowych,
  • ciekawy program studiów jest wzbogacony o liczne zajęcia fakultatywne,
  • posiadamy bardzo dobrą bazę lokalową, dydaktyczną oraz socjalną,
  • możliwość realizacji części studiów za granicą (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Belgia) w ramach programu Erasmus,
  • możliwość realizacji części studiów na innych uczelniach medycznych w Polsce w ramach programu MOST,
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

CO PO STUDIACH ?

Możecie pracować w publicznych i niepublicznych medycznych laboratoriach diagnostycznych. Placówkach ochrony zdrowia. Przemyśle, instytutach naukowo-badawczych lub prowadzić własną firmę, która będzie przeprowadzać badania z diagnostyki laboratoryjnej.

Ale to jeszcze nie wszystko.
Możecie kontynuować naukę na studiach doktoranckich.
Gdy uzyskacie prawo wykonywania zawodu i odbędziecie staż, będziecie mogli otworzyć specjalizację w wielu dziedzinach diagnostyki laboratoryjnej m.in. w mikrobiologii, transfuzjologii, genetyce medycznej czy toksykologii.

Zapisz się na studia!