Studia I stopnia

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 30
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 37,8 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1.Biologia albo chemia albo fizyka
albo fizyka i astronomia
albo matematyka
Rozszerzony p1=1,00
Podstawowy p1=0,60

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,
p – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Jestem studentką kierunku biotechnologia medyczna na CM. Z perspektywy osoby kończącej studia mogę śmiało stwierdzić, że wybór kierunku był bardzo dobrą decyzją. Jest to idealny kierunek dla osób interesujących się biologią, chemią oraz medycyną. Podczas studiów uzyskałam wyczerpującą wiedzę merytoryczną i praktyczną przygotowującą mnie do wykonywania zawodu biotechnologa. Będę bardzo dobrze wspominać czas spędzony w murach uczelni, wykładowców oraz osoby, z którymi miałam przyjemność studiować. Jest to zawód dla osób o otwartych umysłach ambitnie spoglądających w przyszłość, nie bojących się wyzwań. W dużej mierze to właśnie dzięki biotechnologii medycyna może rozwijać się w tak szybkim tempie. Branża ta jest interdyscyplinarną i nowoczesną dziedziną nauki a dla przyszłych biotechnologów wiele jest jeszcze do odkrycia.

Weronika Liss – Studentka kierunku biotechnologia medyczna

A MOŻE BIOTECHNOLOGIA?

Studentki biotechnologii medycznej w trakcie zajęć w laboratorium

Jesteście ciekawi świata? A może Waszym ulubionym programem jest Discovery Channel? Jeśli pasjonują Was najnowsze odkrycia w genetyce, biologii molekularnej czy inżynierii genetycznej to jest kierunek stworzony dla Was.
To młoda, ale bardzo dynamicznie rozwijająca się dziedzina. Z jednej strony – bazuje na najnowszych odkryciach medycyny i biologii. Z drugiej – ma do swojej dyspozycji kosmiczną aparaturę, dzięki której można dokonywać przełomowych odkryć. I chociaż genom człowieka został już opisany, to w tej dziedzinie jest jeszcze wiele pytań, na które może właśnie Wam uda się znaleźć odpowiedź podczas swojej pracy zawodowej.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOTECHNOLOGIĘ MEDYCZNĄ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  • Kierunek biotechnologia na Wydziale Lekarskim UMK znalazł się w czołówce laureatów konkursu organizowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wdrażanie systemów poprawy jakości kształcenia. Wiąże się to z docenieniem przez Ministerstwo opracowanego programu kształcenia studentów.
  • w Collegium Medicum UMK zatrudnieni są wybitni specjaliści biotechnologii,
  • bardzo dobre warunki do studiowania, możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów,
  • laboratoria Collegium Medicum UMK są wyposażone w najnowszą aparaturę i sprzęt niezbędny w zdobywaniu m.in. wiedzy praktycznej z biologii molekularnej, genetyki, biochemii.
    Dodatkową możliwość rozwoju dla studentów kierunku biotechnologia medyczna oferuje program Erazmus, który umożliwia studiowanie przez określony czas na wybranych uczelniach zagranicznych. Więcej informacji znajdziesz na >>stronie<<  
Studenci w trakcie zajęć w laboratorium
student biotechnologii medycznej w pracowni

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Może dołączycie do zespołu szukającego leku na raka? A może zafascynuje Was jak stworzyć krem, który zastąpi laser i wygładzi zmarszczki? Ktoś zastanowi się, czy nie warto poszukać pracy w ochronie środowiska, aby zadbać o przyszłość Ziemi. Jest wiele możliwości. Tylko jedno jest pewne. Wiedza, którą zdobędziecie w czasie studiów na pewno pomoże spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy.

  • Jako absolwenci biotechnologii, studiów I stopnia, macie możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia II stopnia.
  • Możecie wykonywać zawód biotechnologa.
  • Posiadacie ogólną wiedzę teoretyczną i specjalistyczną oraz umiejętności praktyczne, jesteście dobrze przygotowani do podjęcia pracy w laboratoriach związanych z ochroną zdrowia i ochroną środowiska, w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, itp.
  • Potraficie zastosować w praktyce zdobytą wiedzę, znacie specyfikę eksperymentu laboratoryjnego, potraficie wyszukiwać, zbierać, selekcjonować oraz analizować informacje i korzystać z różnych baz danych.