Maciej Karolak

„Wybór kierunku studiów wcale nie był oczywisty. Cierpiałem na „klątwę uniwersalności” czyli radziłem sobie dobrze zarówno w przedmiotach humanistycznych, jak i ścisłych. Z czasem moje zainteresowania zaczęły kierować się w stronę kierunków medycznych.
Nasza praca zależy w pewnym stopniu od tego w jaki sposób lekarze pokierują terapią danego pacjenta, ale to wcale nie znaczy, że jest odtwórcza, że nie ma w niej miejsca na kreatywność. To wbrew pozorom praca niemonotonna – zawsze pojawiają się zagadnienia do rozwiązania, gdzie trzeba odejść od schematu i zastosować specjalistyczną wiedzę, by odnieść sukces. Farmaceuci są ekspertami od leków, zarówno ich postaci, jak i losów w organizmie, czyli uwalniania, wchłaniania, dystrybucji czy metabolizmu. Jednym z zadań farmaceuty powinno być pełnienie nadzoru nad terapią, którą zapisuje pacjentowi lekarz, lub którą pacjent chce zastosować na własną rękę. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że jako farmaceuta-naukowiec pracujący na Uniwersytecie, mam inne obowiązki niż koleżanki i koledzy pracujących w aptekach. Jednak każdy z nas ma duże pole do popisu – mam też nadzieję, że rola i praca farmaceutów będą coraz ważniejsze”.

Dr Maciej Karolak z Katedry Technologii Postaci Leku na Wydziale Farmaceutycznym CM UMK, nowo promowany doktorant

„Wybór kierunku podyktowany był miłością do chemii, która narodziła się w Liceum Akademickim w Toruniu. Z perspektywy osoby kończącej 5 rok studiów mogę stwierdzić, że był to najlepszy wybór i pod względem uczelni, jak i kierunku. Będąc na drugim roku farmacji zapragnęłam jeszcze bardziej rozszerzyć horyzonty i podjęłam studia na drugim kierunku, którym była chemia – także na UMK, ale w Toruniu.
Wykładowcy z uczelni w miarę swoich możliwości pomagali mi pogodzić jednoczesne studiowanie dwóch kierunków w dwóch różnych miastach. Nauka na farmacji nie kolidowała z moimi planami macierzyńskimi i w związku z tym już od ponad 4 miesięcy jestem mamą przecudownego chłopca – Mikołajka. Poglądowy charakter mojej pracy magisterskiej umożliwił mi pogodzenie obowiązków związanych ze studiowaniem z tymi rodzicielskimi jak i małżeńskimi. Jestem też wdzięczna wykładowcom z uczelni, a szczególnie mojemu promotorowi – prof. Konradowi Misiurze za okazane wsparcie. Myślę, że moja historia jest dowodem na to, że studiowanie na naszej uczelni nie wyklucza jednoczesnego życia rodzinnego.”

Edyta Puchalska – absolwentka kierunku farmacja

Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 5,5 roku)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 140
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 31 pkt.

nowa matura”:

– konkurs świadectw dojrzałości albo – konkurs świadectw dojrzałości z uwzględnieniem dyplomów zawodowych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik analityk (kwalifikacja pełna na poziomie IV PRK)

nowa matura” – konkurs świadectw dojrzałości
Wymagany przedmiot obowiązkowy – W1
(jeden z wymienionych)
Przelicznik dla przedmiotu (p)
Biologia albo chemia (poziom rozszerzony) albo końcowy wynik egzaminów zawodowych potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik analityk (poziom IV PRK)

1,0
Wymagany przedmiot dodatkowy – W2
(jeden z wymienionych)
Przelicznik dla przedmiotu (p)
Biologia albo chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka (poziom rozszerzony)1,0
Matematyka (poziom podstawowy)0,8

Przedmiot wybrany jako obowiązkowy nie może być wybrany jednocześnie jako przedmiot dodatkowy.

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem:

W = W1 + p∙W2

gdzie:

W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z jednego z przedmiotów obowiązkowych (biologii lub chemii) albo procentowemu końcowemu wynikowi egzaminów zawodowych w zawodzie technik analityk (poziom IV PRK),

W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu dodatkowego,

p – przelicznik dla przedmiotu oraz egzaminów zawodowych.

Chcesz wiedzieć jak przygotować się na 1 rok farmacji? Przeczytaj poradnik.

TYLKO DLA AMATORÓW NAUKI

Kim jest farmaceuta, wie każdy, kto odwiedza aptekę. Natomiast niewielu wie, jak specjalistyczny sprawdzian umiejętności musi przejść farmaceuta w drodze do wykonywania zawodu. Studia farmaceutyczne są bowiem oparte na gruntownej znajomości chemii i biologii i nie ma co ukrywać, są one adresowane do amatorów tych nauk. Poza tym, że niosą ze sobą sporą ilość materiału o wiązaniach chemicznych, podstawą nauki na studiach farmaceutycznych jest praktyka. Dlatego znaczna część zajęć odbywa się w laboratoriach, gdzie studenci długie godziny spędzają na syntetyzowaniu i przygotowywaniu leków.

Studenci są wszechstronnie przygotowywani do wszystkich aspektów pracy farmaceuty, w której wykorzystuje się zarówno tradycyjne, jaki i nowoczesne narzędzia dydaktyczne. W doskonale wyposażonych laboratoriach nasi dydaktycy przygotowują studenta do wykonywania zawodu farmaceuty korzystając z osiągnięć technologicznych, ale również opierając się o tradycję i znajomość naturalnych składników preparatów leczniczych.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ FARMACJĘ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

  • wysoko wykwalifikowana kadra naukowa i dydaktyczna,
  • program studiów zgodny ze standardami, wzbogacony o szeroki wybór zajęć fakultatywnych poszerzających fachową wiedzę studentów,
  • znakomita baza lokalowa i dydaktyczna (studenci odbywają zajęcia w bardzo nowoczesnym, nowo wybudowanym obiekcie),
  • możliwość realizacji części studiów za granicą (Włochy, Portugalia, Hiszpania, Belgia) w ramach programu Erasmus,
  • możliwość uczestniczenia w działalności naukowo-szkoleniowej „Młodej Farmacji” – studenckiego koła działającego przy Polskim Towarzystwie Farmaceutycznym.

Jesteś zainteresowany praktykami lub wyjazdem zagranicznym w trakcie studiów? Dowiedz się więcej od absolwentki farmacji, która skorzystała z tych możliwości!

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Apteki, hurtownie farmaceutyczne, laboratoria to główne miejsca zatrudnienia absolwentów kierunku farmacja. Niektórzy decydują się na pracę w instytutach naukowo-badawczych prowadzących badania kliniczne, inni jako przedstawiciele koncernów prezentują najnowsze leki w gronie lekarzy. Niezależnie od obranej strategii poszukiwania pracodawcy, warto zapoznać się z danymi, które udostępniło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W oparciu o Ogólnopolski Systemem Monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów dowiedziono, że najmniejsze problemy ze znalezieniem pracy mają absolwenci kierunków medycznych. Natomiast najwyższe wynagrodzenie na początku drogi zawodowej mają farmaceuci.

A MOŻE COŚ JESZCZE ZROBIĆ PO STUDIACH?

W ramach istniejących specjalizacji podyplomowych jak np.: analityka farmaceutyczna, farmacja apteczna, farmacja kliniczna, farmacja szpitalna, farmakologia, lek roślinny i innych, farmaceuta możecie poszerzać wiedzę i umiejętności zgodnie z zainteresowaniami i charakterem wykonywanej pracy. Wiele osób podejmuje też studia doktoranckie. Dowiedz się jak wygląda to w praktyce: Praca na uczelni i doktorat po farmacji

Zapisz się na studia !