Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat)

Studia stacjonarne
Planowany limit przyjęć 2024/2025: 204
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 79,6 pkt.

Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat)

Studia niestacjonarne
Planowany limit przyjęć 2024/2025: 72
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 56,5 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1.Biologia albo matematykaRozszerzony p1=0,55          
2.*Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo biologiaRozszerzony p2=0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p1W1 + p2 W2 gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii,
p1 – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,
p2 – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo biologii.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

„Studia na CM w Bydgoszczy wspominam bardzo dobrze. To tam spotkałem prawdziwych przyjaciół, tam właśnie mogłem zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce wsparła oddolny (studencki) projekt pomocy humanitarnej, dzięki czemu studenci mogli i ciągle mogą jechać pomagać najbardziej potrzebującym. Uważam te 6 lat za czas dobrze spędzony”.

Kamil Świergosz – absolwent kierunku lekarskiego

DRODZY KANDYDACI,

jeśli chcecie wybrać kierunek lekarski i zależy Wam na zdobyciu wszechstronnej wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny, podejmijcie studia na Collegium Medicum w Bydgoszczy, UMK w Toruniu. U nas tradycyjne nauczanie przedmiotów podstawowych i klinicznych wspomagane jest innowacyjnymi metodami dydaktycznymi, a naszą dumą są absolwenci i studenci kierunku lekarskiego, którzy zajmują 1 miejsce w ogólnym zestawieniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK).

MOŻE KIEDYŚ USŁYSZYCIE „PANI DOKTOR, PANIE DOKTORZE”

Lubicie czuć się potrzebni? Zazwyczaj słowo „dziękuję” jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, czy sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów, a jednym z nich jest bycie lekarzem. Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Zadaniem lekarzem jest bowiem leczenie ciała i psychiki.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się również pracy naukowej i to dzięki nim powstają nowoczesne leki oraz innowacyjne metody terapii. Jedno jest pewne: na tych studiach nie będziecie się nudzić, bo medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum UMK ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Dysponuje również nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazą kliniczną. Zapewnia też możliwość studiowania wg indywidualnego programu lub organizacji studiów.


SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Życie bowiem weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością i zdarza się, że absolwenci nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Nie dotyczy to jednak studentów kierunku lekarskiego, na których czekają ciekawe perspektywy i dobrze płatna praca.

Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK!