Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat)

Studia stacjonarne
Planowany limit przyjęć 2021/2022: 204
Minimalna liczba punktów 2021/2022 : 71,25 pkt.

Studia jednolite magisterskie (czas trwania: 6 lat)

Studia niestacjonarne
Limit przyjęć 2021/2022: 48
Minimalna liczba punktów 2021/2022 : 39,8 pkt.

Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1.Biologia albo matematykaRozszerzony p1=0,55          
2.*Chemia albo fizyka albo fizyka i astronomia albo matematyka albo biologiaRozszerzony p2=0,45

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = p1W1 + p2 W2 gdzie:
W1 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo z matematyki,
W2 – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki,
p1 – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo matematyki,
p2 – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot 1 i 2 tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

„Studia na CM w Bydgoszczy wspominam bardzo dobrze. To tam spotkałem prawdziwych przyjaciół, tam właśnie mogłem zdobywać wiedzę i rozwijać swoje pasje. Uczelnia ta, jako jedyna w Polsce wsparła oddolny (studencki) projekt pomocy humanitarnej, dzięki czemu studenci mogli i ciągle mogą jechać pomagać najbardziej potrzebującym. Uważam te 6 lat za czas dobrze spędzony”.

Kamil Świergosz – absolwent kierunku lekarskiego

Drodzy Kandydaci,
Nasz autorski pomysł polega na łączeniu tematów i dyscyplin tak, aby uczyć się w sposób zrozumiały i zachowujący wiedzę na zawsze. Albowiem człowiek jest nierozerwalną całością, wszystkie jego układy wzajemnie na siebie wpływają, razem się rodzą i razem starzeją, a pojedyncza komórka jest tak samo ważna jak cały system. Także nauczanie kliniczne prowadzimy interdyscyplinarnie, a wiele modułów jest unikatowych i innowacyjnych np.

1. Wybrane choroby cywilizacyjne, w skład którego wchodzą:

 • Alergologia
 • Diabetologia
 • Otyłość
 • Aids
 • Wybrane choroby psychiczne i uzależnienia jako choroby cywilizacyjne
 • Ekologia w walce z chorobami cywilizacyjnymi

2. Człowiek wobec zagrożeń środowiska, w skład którego wchodzą:

 • Mikrobiologia
 • Parazytologia
 • Profilaktyka zakażeń
 • Higiena i epidemiologia

3. Ciąża i poród – współczesne wyzwania, w skład którego wchodzą:

 • Położnictwo
 • Neonatologia
 • Diagnostyka prenatalna
 • Prawo wobec ciąży
 • Bioetyka ciąży w aspekcie wielowyznaniowym

Jesteśmy głęboko przekonani, że ten program nauczania zachęci Państwa do studiowania z nami w naszym pięknym mieście, oazie zieleni sprzyjającej aktywności fizycznej.

MOŻE WARTO JEST KIEDYŚ USŁYSZEĆ „PANI DOKTOR, PANIE DOKTORZE”

Lubimy czuć się potrzebni. Zazwyczaj słowo „dziękuję” jest dla człowieka cenniejsze niż pieniądze, sława. Pomagać ludziom można na wiele sposobów. Można na przykład zostać lekarzem.
Zastanawialiście się, co to oznacza? Nie jest to tylko osłuchanie stetoskopem i wypisanie recepty. Bycie lekarzem to leczenie ciała i często również duszy.

Podczas studiów na Wydziale Lekarskim nauczycie się teorii i nabędziecie praktycznych umiejętności. Wielu absolwentów poświęca się pracy naukowej i to również dzięki nim powstają nowoczesne leki i nowe, innowacyjne metody leczenia. Jedno jest pewne: Na tych studiach nie będziecie się nudzić. Medycyna jest fascynującą nauką.

Collegium Medicum UMK ma bardzo dobrą kadrę naukowo-dydaktyczną. Nowoczesną pod względem diagnostycznym i terapeutycznym bazę kliniczną. Zapewniamy też możliwość studiowania wg indywidualnego programu studiów lub indywidualnej organizacji studiów.

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

To pytanie, które stawia sobie wielu absolwentów. Życie bowiem weryfikuje marzenia w zderzeniu z rzeczywistością i zdarza się, że absolwenci nie znajdują pracy w swoim zawodzie. Po ukończeniu studiów na Wydziale Lekarskim tylko nieliczni decydują się na pracę odmienną ze swoimi kompetencjami. Na tych, którzy zdecydują się pracować jako lekarze, czekają ciekawe perspektywy i dobrze płatna praca.

Absolwent kierunku lekarskiego ma możliwość przystąpienia do stażu podyplomowego, po którym zdaje Lekarski Egzamin Końcowy.
Może specjalizować się w różnych specjalnościach medycznych, ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe oraz o przyjęcie na studia doktoranckie.
Ma możliwość zatrudnienia jako pracownik naukowo-dydaktyczny w zakładach nauk podstawowych i klinikach wyższych uczelni medycznych.
Może podjąć pracę w szpitalu, przychodni lekarskiej i stacji sanitarno-epidemiologicznej, a także pełnić ważne funkcje w zarządzaniu ochroną zdrowia.

Ale najważniejsze jest to, że absolwent kierunku lekarskiego znajduje pracę w wyuczonym zawodzie. Może więc warto zostać studentem Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum UMK?