Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 36
Minimalna liczba punktów 2023/2024 : 34,2 pkt.

Lp.
Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60                

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki
p – przelicznik dla poziomu przedmiotu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Studentka badająca oko drugiej studentce otoskopem

KANDYDAT NA OPTYKĘ WIE, ŻE…

  • 40% młodzieży szkolnej w naszym kraju ma wadę wzroku
  • 40% osób noszących okulary wymienia je średnio co 2-3 lata
  • krótkowzroczność, dalekowzroczność, astygmatyzm można korygować się za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych
  • współczesne okulary to produkt techniczny wysokiej generacji. Soczewki są odporne na uderzenia i zarysowania, zmieniają barwę zależnie od oświetlenia, są odporne na zabrudzenia i nie dają odblasków. Co więcej, mamy ich klika rodzajów: soczewki szklane, soczewki z tworzyw sztucznych, poliwęglanowe lub wysokoindeksowe oraz coraz bardziej popularne soczewki progresywne.
  • współczesne techniki badania wzroku wykorzystują wysoko skomplikowany technicznie sprzęt, ale wciąż nie można się obejść bez najprostszych subiektywnych metod pomiaru wad refrakcji?

Dlatego kandydat na studia wybiera zawód, który poza realizacją zainteresowań zapewni mu zawodową przyszłość.

Studentka trzymająca zdjęcie oka

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ OPTYKĘ OKULAROWĄ W COLLEGIUM MEDICUM W BYDGOSZCZY?

Nasz student zostanie wyposażony w specjalistyczną wiedzę z zakresu diagnostyki wad wzroku oraz zaopatrzenia pacjentów w wyroby medyczne służące do ich korekcji, jak okulary czy soczewki kontaktowe. Kształcenie na tym kierunku przygotuje absolwenta do prowadzenia warsztatu optyka okularowego, do właściwego doboru opraw okularowych oraz zapewni wiedzę z zakresu doboru korekcji okularowej i aplikacji soczewek kontaktowych. Absolwent optyki będzie mógł prowadzić pomiary w zakresie niezbędnym dla potrzeb wykonywania okularów oraz udzielać instrukcji w zakresie posługiwania się pomocami wzrokowymi. Zostanie wyposażony w narzędzia pozwalające na kompetentną sprzedaż soczewek kontaktowych i środków do ich pielęgnacji. Ponadto uzyska kwalifikacje do samodzielnej pracy badawczej i zespołowej, dyskusji o wynikach badań i obserwacji, formułowania opinii oraz pisania raportów z badań. Program studiów jest ukierunkowany na umiejętności praktyczne, kontakt z klientem/pacjentem oraz wzbogacony zajęciami z zakresu przedsiębiorczości.

SKOŃCZYLIŚCIE STUDIA I CO DALEJ?

Absolwent kierunku Optyka okularowa z elementami optometrii będzie przygotowany do:

  • samodzielnego prowadzenia warsztatu okularowego i gabinetu pomiaru refrakcji oka oraz do współdziałania z lekarzem okulistą w przypadku schorzeń organicznych oka,
  • podjęcia pracy w zakładach optycznych,
  • zakładach projektujących lub produkujących soczewki oraz sprzęt optyczny,
  • firmach dystrybuujących produkty optyczne, w tym soczewki i urządzenia,
  • gabinetach, przychodniach, oddziałach okulistycznych.

Zdobyte przez kandydata kompetencje są zgodne z wytycznymi European Council of Optometry and Optics iGeneral Optical Council dla zawodu optyka okularowego (dispensing optician), co umożliwi podjęcie pracy za granicą.