Studia I stopnia (czas trwania: 3 lata)

Studia stacjonarne
Limit przyjęć 2024/2025 : 60
Minimalna liczba punktów 2023/2024: 18 pkt.

Studia stacjonarne  
Lp.Wymagany przedmiot Poziom przedmiotu
1. Biologia albo Chemia albo Fizyka
albo Fizyka i Astronomia albo Matematyka
albo Geografia albo Informatyka
Rozszerzony  p=1,00
Podstawowy p=0,60        

Wynik postępowania kwalifikacyjnego (W) obliczany jest zgodnie ze wzorem: W = pWp, gdzie:
Wp – liczba punktów odpowiadająca procentowemu wynikowi egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki,
p – przelicznik dla poziomu egzaminu maturalnego z biologii albo chemii albo fizyki albo fizyki i astronomii albo matematyki albo geografii albo informatyki.
W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniany jest najkorzystniejszy dla kandydata przedmiot tzn. przedmiot, z którego wynik po przemnożeniu przez odpowiedni przelicznik daje najwyższą wartość.

Patryk Zając

„Studia na kierunku Ratownictwo Medyczne pozwoliły mi podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć zawód. Uczelnia zapewnia dobrą bazę merytoryczną jak i praktyczną do nauki treści związanych z ratownictwem. Studia wspominam bardzo dobrze. Nowe środowisko, ludzie ale też wyzwania. Przez 3 lata uczyłem się niesienia pomocy i ratowania życia i zdrowia ludzkiego, które są dobrami nadrzędnymi. Praca Ratownika Medycznego w dniu dzisiejszym daje mi ogrom spełnienia i  satysfakcji. „

Patryk Zając absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne I stopnia CM UMK oraz kierunku Fizjoterapia I i II stopnia CM UMK

Patrycja Aktanorowicz

„Uważam, że jedną z najważniejszych wartości jest ludzkie życie. Wybrałam ratownictwo medyczne, ponieważ chciałam nauczyć się je ratować. Budująca jest wizja przyszłości, w której będę mogła udzielić szybkiej i profesjonalnej pomocy innym, okazać wsparcie oraz zaopiekować się drugą osobą. Ratownictwo medyczne to kierunek praktyczny, pełen pasji i zaangażowania. Studia dają możliwość zdobycia odpowiedniego wykształcenia i uzyskania tytułu ratownika medycznego. Dzięki studiom zrealizowałam wspaniałe praktyki m.in. w pogotowiu ratunkowym czy SOR’ach, poznałam świetnych ludzi  i zyskałam możliwość nawiązania pierwszego kontaktu z pacjentami oraz personelem medycznym. Działalność w Akademickiej Grupie Ratowniczej CM UMK i pełnienie zaszczytnej roli przewodniczącej pozwala mi na nieustanne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych. Ratownictwo medyczne to kierunek, w który można włożyć całe swoje serce.”

Patrycja Aktanorowicz studentka III roku Ratownictwa Medycznego I stopnia CM UMK

Natalia Marchlewska

„Studiowanie 2 roku ratownictwa medycznego pozwoliło mi połączyć pasje z życie zawodowym oraz poszerzyć już zdobytą wiedzę teoretyczną o umiejętności praktyczne. Ratownictwo to nie tylko styczność z pacjentem w stanie zagrożenia życia, ale również z osobami cierpiącymi na różne jednostki chorobowe. Na drugim roku skupiamy się właśnie nad nauką w jaki sposób postępować z każdym takim pacjentem. Studia to ważny czas.”

Natalia Marchlewska studentka II roku Ratownictwa Medycznego I stopnia CM UMK

„Co daje mi ratownictwo medyczne? Ratownictwo Medyczne jest to kierunek bardzo wdzięczny, ale jednocześnie wymagający. Kierunek ten jest wymagający, ponieważ musimy być skoncentrowani na każdych zajęciach. Jest to spowodowane tym, że w przyszłości będziemy walczyć o ludzkie życie i właśnie to jest najpiękniejsze w tym zawodzie – ratowanie ludzkiego życia oraz rozwój osobisty, ponieważ każdy przypadek jest inny. Przed wyborem tego kierunku należy usiąść i przemyśleć czy jesteśmy gotowi na ciężką prace o każdej możliwej godzinie, oraz w każdych możliwych warunkach. Ratownik medyczny musi być odporny psychicznie, ponieważ uczestniczymy w wielu tragediach i nie możemy pokazać naszej słabości podczas ciężkiej akcji ratunkowej, ale też jesteśmy ludźmi uśmiechniętymi i ambitnymi zawsze dajemy 100% swojego serca, nawet jak nie jesteśmy w pracy ludzie mogą podejść i poprosić o pomoc a my jej udzielimy.”

Kamil Kaczerowski student I roku Ratownictwa Medycznego I stopnia CM UMK

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ RATOWNICTWO MEDYCZNE? 

Ustawa „O państwowym ratownictwie medycznym” zmieniła oblicze polskiej medycyny ratunkowej i systemu ratownictwa medycznego. Ratownik medyczny ma nową pozycję i nowe uprawnienia w hierarchii zawodów medycznych naszego kraju. To atrakcyjny zawód, który łączy w sobie niesienie pomocy z wysokimi kwalifikacjami zawodowymi.

DLACZEGO WARTO BYĆ NASZYM STUDENTEM?

 • Zdobędziecie dużą wiedzę z zakresu nauk podstawowych i dyscyplin klinicznych.
 • Zdobędziecie umiejętności wykonywania medycznych czynności ratunkowych w zespołach ratownictwa medycznego, kwalifikacji do pracy w oddziałach szpitalnych, ze szczególną preferencją szpitalnych oddziałów ratunkowych.
 • Nauczycie się współpracować z lekarzem, pielęgniarką i pozostałym personelem medycznym w zakresie medycznych czynności ratunkowych oraz przedstawicielami niemedycznych, zawodowych i niezawodowych, służb i organizacji ratowniczych.
 • Uzyskacie tytuł ratownika medycznego, który pozwoli wypełniać w przyszłości obowiązki dydaktyczne w zakresie promocji zdrowia i nauczania pierwszej pomocy, jak również szereg zadań menadżerskich i kierowniczych w strukturach ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.
 • Będziecie umieli prowadzić akcje ratunkowe w zdarzeniach masowych i katastrofach.
 • Nasza Uczelnia posiada pracownie dydaktyczno-naukowe, laboratoria i specjalistyczne pomieszczenia dydaktyczne wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne, pomoce naukowe oraz nowoczesny sprzęt do ćwiczeń z zakresu medycznych czynności ratunkowych.
 • Będziecie uczestniczyć nie tylko w wykładach i ćwiczeniach, ale również w sympozjach i kongresach z zakresu medycyny ratunkowej.
 • Zapraszamy na stronę Katedry Medycyny Ratunkowej, gdzie w aktualnościach zamieszczane są relacje z wydarzeń, w których biorą udział studenci!

I CO DALEJ?

Po ukończeniu I stopnia studiów macie możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia z zakresu zdrowia publicznego. Wiedza, która zdobędziecie podczas studiów i duże umiejętności praktyczne pozwolą Wam znaleźć ciekawą pracę w jednostkach systemu ratownictwa medycznego.

Nasi absolwenci pracują między innymi:

 • w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w tym w szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratunkowych,
 • w szkołach wyższych i ośrodkach nauczających,
 • w Centrum Powiadamiania Ratunkowego szczebla powiatowego i wojewódzkiego,
 • w powiatowych i wojewódzkich zespołach ds. opracowania regionalnych planów zabezpieczenia kryzysowego,
 • w strukturach Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, jako instruktor pierwszej pomocy,
 • w szkołach, jednostkach straży pożarnej, w różnych służbach ratunkowych (WOPR, GOPR, TOPR) i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości.