Przeniesienia z innych uczelni

Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie na Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w drodze przeniesienia w terminie od 4 lipca 2023 r. od godz. 00:00 do 14 września 2023 r. do godz. 23:59. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 15 września 2023 r. o godz. 14:00. Student zakłada osobiste konto …