Aktualności

Zapraszamy osoby zainteresowane studiami w Collegium Medicum UMK na Drzwi Otwarte.

Planowany termin: marzec/kwiecień 2019


Internetowa Rejestracja Kandydatów na studia w Collegium Medicum UMK w roku akademickim 2019/2020 rozpocznie się w maju 2019 r.

Szczegółowy HARMONOGRAM rekrutacji 2019/2020 zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

 


W co student powinien się zaopatrzyć przed zajęciami z anatomii?
Dotyczy studentów I roku wszystkich kierunków z wyjątkiem biotechnologii i zdrowia publicznego.

1. Biały fartuch medyczny
2. Białe zmienne obuwie medyczne
3. Czepek medyczny lub biała chusta na głowę
4. Rękawiczki jednorazowe
5. Pęseta anatomiczna, skalpel
6. Identyfikator


W co student kierunku Położnictwo powinien się zaopatrzyć przed zajęciami z podstaw opieki położniczej oraz technik położniczych i prowadzenia porodu?

1. Garsonka medyczna z krótkim rękawem
2. Białe zmienne obuwie medyczne
3. Identyfikator

szczegółowe informacje >>


Dzień Dobry TVN pokazało jak wygląda nauka w Centrum Symulacji Medycznych Collegium Medicum UMK

 

tvn


terapia zajeciowaWspółczesny rynek pracy weryfikuje, po jakich kierunkach studiów jest praca i szansa na rozwój zawodowy. Podążając za tym trendem udostępniamy naszym kandydatom kolejny kierunek, dający praktyczne miejsce na rynku pracy.

Studia Terapii Zajęciowej mają charakter interdyscyplinarny i przygotowują do pracy terapeuty zajęciowego z osobami zdrowymi, dysfunkcjami oraz niepełnosprawnymi. W trakcie studiów będzie można nabyć wiedzę z zakresu psychologii i nauk medycznych oraz umiejętności w zastosowaniu arteterapii, muzykoterapii czy aktywizacji ruchowej pacjentów. Praktyki będą prowadzone m.in. w warsztatach terapii zajęciowej, oddziałach szpitalnych czy placówkach pomocy społecznej, edukacyjnych i resocjalizacyjnych. Studenci będą mogli się kształcić w systemie studiów I stopnia, który obejmuje 6 semestrów.


W wyniku zakończonego procesu ewaluacji jednostek naukowych, Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Lekarski i Wydział Farmaceutyczny Collegium Medicum UMK uzyskały kategorię naukową A

Wydziały w procesie ewaluacji  były oceniane według 4 kryteriów:
- osiągnięcia naukowe i twórcze
- potencjał naukowy
- praktyczne efekty działalności naukowej
- pozostałe efekty działalności naukowej

Najwyższą ocenę Wydziały uzyskały za osiągnięcia naukowe. Dowodzi to znaczącego przyrostu osiągnięć publikacyjnych i innowacyjnych (patenty) w okresie ostatnich 4 lat i świadczy o tym, że Wydziały CM w tempie przyrostu osiągnięć naukowych równają do najlepszych.
Jedynie 4 wydziały w Bydgoszczy posiadają kategorię naukową A. UMK posiada obecnie 11 wydziałów kategorii A (w tym 2 nasze wydziały), 2 wydziały kategorii A+ oraz 4 wydziały kategorii B.


Dzień Nauki MEDICALIA w Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy odbył się 1 grudnia 2018 r.

GALERIA ZDJĘĆ

Na kolejne Medicalia zapraszamy za rok!