Kierunek audiofonologia realizowany na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum UMK otrzymał Certyfikat Akredytacyjny „Studia z Przyszłością”. W ocenie komisji akredytacyjnej, kierunek zapewnia absolwentom możliwość uzyskania wykształcenia zgodnego z oczekiwaniami rynku pracy. Realizowany jest w oparciu o nowoczesny i innowacyjny program studiów, z udziałem kadry akademickiej posiadającej kwalifikacje adekwatne do założonych efektów uczenia się.

Konkurs „Studia z Przyszłością” służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków / programów studiów na polskich uczelniach. Do Konkursu mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich (o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym), a także studia podyplomowe, szkoły doktorskie i specjalności prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów.

Akredytowane w konkursie kierunki to te, które są realizowane według nowoczesnych programów studiów, dobrze przygotowujące do rynku pracy, przyszłościowe, wartościowe merytorycznie. Konkurs to znakomity sposób na budowanie wizerunku kierunku studiów jako najlepszego w kraju, jak również na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie! 

Studia na kierunku audiofonologia są odpowiedzią narosnącą potrzebę profesjonalnej pomocy osobom z wadami słuchu. Wszechobecna technologia niezmiennie emituje dźwięki, które często nieświadomie odbiera nasze ucho. Głośna muzyka w słuchawkach, w klubie, a nawet ruch uliczny w godzinach szczytu – wszystkie to odgłosy przekraczają bezpieczny poziom natężenia dźwięku. Współczesność zatopiona jest w hałasie, a nakładająca się liczba decybeli naraża społeczeństwo na uszkodzenia narządu słuchu. W związku z pojawiającym się problemem, rynek medyczny potrzebuje specjalistów, którzy zmierzą się z tematem hałasu i wesprą osoby z uszkodzeniami słuchu. W tym miejscu pojawia się rola dla audiofonologa wyposażonego w wiedzę oraz praktyczne narzędzia diagnostyki i  leczenia  uszkodzeń słuchu. Stosunkowo młody kierunek studiów jakim jest audiofonologia zyskuje coraz więcej zwolenników, którzy decydują się na „studia na czasie”. Młody, wykształcony specjalista z dziedziny uszkodzeń słuchu staje się cenionym nabytkiem na współczesnym rynku pracy.

Więcej informacji: https://www.studiazprzyszloscia.pl/

Audiofonologia