Ze względu na stan epidemii zachęcamy wszystkich Kandydatów do przesyłania dokumentów na adres: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna ul. Jagiellońska 13-15, 85-067 Bydgoszcz budynek A, aula A (I piętro)

Jeżeli napotkasz problem z przygotowaniem i przysłaniem dokumentów do UKR – zadzwoń, postaramy się pomóc.  Jeśli z jakiegoś powodu musisz dostarczyć dokumenty osobiście – będzie to możliwe, jednak po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. W tym celu zadzwoń pod numer telefonu: 52 585 3423 , sekretarz UKR uzgodni z Tobą termin złożenia …

Uwaga! Wybrałeś więcej niż 1 kierunek w procesie rekrutacji? Ustal priorytety!

Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Kandydat zapisujący/rejestrujący się na kilka kierunków studiów powinien uporządkować je zgodnie z własnym wyborem w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na kierunek bardziej pożądany). Czytaj więcej >>