Priorytety to system służący usprawnieniu procesu rekrutacji. Kandydat zapisujący/rejestrujący się na kilka kierunków studiów powinien uporządkować je zgodnie z własnym wyborem w kolejności od najważniejszego (tego, na studiowaniu którego zależy mu najbardziej) do najmniej ważnego (tego, który studiować chce, gdy nie zostanie przyjęty na kierunek bardziej pożądany).
Czytaj więcej >>