Informacja o nieuruchomionych kierunkach studiów

Szanowni Państwo, Informujemy, że z powodu zbyt małej liczby kandydatów, w roku akademickim 2020/2021 nie zostały uruchomione studia na następujących kierunkach: – Fizjoterapia, studia stacjonarne II stopnia, – Fizjoterapia, studia niestacjonarne II stopnia, – Dietetyka, studia niestacjonarne II stopnia, – Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia, – Położnictwo, studia niestacjonarne II …

Drzwi otwarte Collegium Medicum UMK

Drodzy maturzyści, kandydaci na studia! Po raz kolejny  „Drzwi Otwarte w Collegium Medicum  w Bydgoszczy” nie mogą odbyć się na terenie Uczelni, tak jak w latach poprzednich. Stoicie przed trudnym wyborem, który będzie miał wpływ na całe Wasze życie, dlatego bardzo chcemy Wam to ułatwić organizując „Drzwi otwarte online”. Zachęcamy więc …

Terminy opłat za studia

– dla obywateli polskich – w ośmiu ratach: do 15 każdego miesiąca (od X do V) – dla cudzoziemców – w dwóch ratach: do 30.IX i do 15.II. UCHWAŁA Nr 119 Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zasad pobierania opłat za świadczone …