Studenci, którzy otrzymają miejsca w DS zobowiązani będą do uiszczenia do dnia 6 września 2021 r. wpłaty w wysokości najniższej stawki miesięcznej za miejsce w DS (tj. 280 zł), pod rygorem utraty miejsca.

Numer konta do wpłaty:
Bank Pekao S.A. w Warszawie O/Bydgoszcz
ul. Grzybowska 53/57
00-950 WARSZAWA
51 1240 6478 1111 0000 4949 2293

Dowiedz się więcej o Domach Studenckich >>