Domy Studenckie

STUDENCI NOWOPRZYJĘCI ZAINTERESOWANI MIEJSCEMW DOMU STUDENCKIM Wniosek o przyznanie miejsca w domu studenckim (Załącznik do zarządzenia Nr 219 Rektora UMK z dnia 8 października 2020 r.) Wydrukowany, uzupełniony (we wniosku należy wpisać kwotę średniego miesięcznego dochodu netto na jedną osobę w rodzinie za rok 2021) i podpisany wniosek, bez żadnych …