Studenci kierunku lekarskiego, studiujący w formie niestacjonarnej w języku polskim mogą ubiegać się o przyznanie kredytu na studia medyczne.

Fundusz kredytowania studiów medycznych obejmuje:

  • dopłaty do oprocentowania kredytów na studia medyczne,
  • całkowite lub częściowe umorzenie kredytu na studia medyczne,
  • poręczenie kredytu na studia medyczne.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod adresem:

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne – Ministerstwo Zdrowia – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia:

akty prawne do ISAP-u (sejm.gov.pl)

student medycyny, informacja o funduszu kredytowania studiów