Jeżeli na danym kierunku ktoś z przyjętych osób nie podejmie nauki, to UKR będzie dzwonić jeszcze w październiku do kolejnych kandydatów z listy rezerwowej z propozycją rozpoczęcia studiów w CM UMK.