Kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia na studia niestacjonarne, którzy złożyli już dokumenty na studia stacjonarne jako osoby zakwalifikowane do przyjęcia lub z listy rezerwowej, zobowiązani są do złożenia jedynie podania na studia.