Informacja dotycząca czasu zaksięgowana opłaty rekrutacyjnej na koncie kandydata w IRK

Opłaty są księgowane w IRK raz na dobę i odbywa się to automatycznie (członkowie Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej nie mają na to żadnego wpływu). A zatem od momentu, gdy pieniądze wpływają na stosowne konto bankowe, do momentu, kiedy stają się one widoczne w systemie IRK, mogą upłynąć najwyżej 24 h z wyłączeniem sobót i niedziel, gdy to księgowanie nie jest dokonywane. Najczęściej czas zaksięgowania opłaty wynosi 3-4 dni (w wypadku, gdy przelew był dokonywany w banku lub za pośrednictwem bankowości internetowej) i stosownie 5-10 (gdy przelew był dokonywany na poczcie). Za ewentualne opóźnienia w tym zakresie nie ponosi winy UMK, lecz instytucje przesyłające pieniądze na konto bankowe kandydata.
Jeżeli po upływie tego czasu na koncie kandydata w IRK nie pojawi się informacja o dokonaniu wpłaty, kandydat może w tej sprawie kontaktować się z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną. Prosimy o niewysyłanie potwierdzeń przelewów wcześniej.