Szanowni Państwo,

Informujemy, że z powodu zbyt małej liczby kandydatów, w roku akademickim 2020/2021 nie zostały uruchomione studia na następujących kierunkach:

– Fizjoterapia, studia stacjonarne II stopnia,

– Fizjoterapia, studia niestacjonarne II stopnia,

– Dietetyka, studia niestacjonarne II stopnia,

– Pielęgniarstwo, studia niestacjonarne II stopnia,

– Położnictwo, studia niestacjonarne II stopnia.

Dysponujemy wolnymi miejscami na studia stacjonarne II stopnia na kierunkach:

– Dietetyka,

– Pielęgniarstwo,

– Położnictwo.

Kandydaci na nieuruchomione kierunki, którzy zdecydują się podjąć studia w formie stacjonarnej proszeni są o kontakt z Uczelnianą Komisją Rekrutacyjną, tel. (52) 585-3606.

Kandydaci, którzy nie podejmą studiów na wolnych miejscach proszeni są o podanie w systemie IRK numeru konta do zwrotu opłaty rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy dostarczyli Państwo oryginały dyplomów, Uczelniana Komisja Rekrutacyjna będzie je w najbliższym czasie odsyłać na adres korespondencyjny podany w systemie IRK.