Zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do studiowania na wybranym kierunku studiów nie będzie wymagane przy składaniu kompletu dokumentów.

Termin składania zaświadczenia od lekarza medycyny pracy przedłużono do dnia 30.09.2020 r.